KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis:

direktoriaus pavaduotojas ūkiui organizuoja aptarnaujančio personalo darbą mokykloje, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais; vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą; tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas; analizuoja mokinių ir darbuotojų nelaimingus atsitikimus, šalina jų priežastis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas;
 • orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;
 • geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • gebėti bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Privalumai:

 • vadybinio/administracinio darbo patirtis (10 ir daugiau metų);
 • viešųjų pirkimų vykdymo praktika;
 • vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti

 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • rekomendacijas.

Dokumentai priimami

nuo 2014 m. lapkričio 18 d. iki 2014 m. lapkričio 26 d. Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos raštinėje (3 aukštas) nuo 9.00 iki 16.30 val.

Konkursas vyks pokalbio būdu 2014 m. lapkričio 27 d. 15.00 val.

Informacija teikiama telefonu: (8 443) 43246; 8 610 694702019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija