Kvietimas

Respublikinė metodinė praktinė konferencija „Veiksmingas ugdymas/sis“

Respublikinė metodinė praktinė mokyklų vadovų, direktorių pavaduotojų, mokytojų konferencija „Veiksmingas ugdymas/sis“ vyks 2017 m. sausio 12 d. 11.00–17.00 val. Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje (Dariaus ir Girėno 14, Židikai, Mažeikių r.).

Konferencijos tikslas:

  • Padėti mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedančio vertinimo strategijas, vaiko pasiekimų ir pažangos matavimą.

Konferencijoje:

  • lektorių grupė iš NMVA analizuos mokymąsi skatinančio vertinimo bruožus, vertinimo, gerinančio rezultatus, strategijas bei vertinimo ir įsivertinimo reikšmę ugdymui ir ugdymuisi;
  • mokyklų vadovai, mokytojai praktikai, dirbdami sekcijose, aptars, kaip padėti mokiniams įsivertinti savo gebėjimus ir įgūdžius, kad jie patirtų sėkmę, analizuos vertinimo ir įsivertinimo kriterijus, kurie yra esminiai sėkmės matavimo instrumentai, diskutuos ir dalinsis gerąja patirtimi, kaip stebėti mokinių mokymąsi bei išmokimą;
  • mokytojai praktikai dalinsis informacija, kaip naudojantis įvairiais individualios pažangos matavimo instrumentais gauti grįžtamąjį ryšį ir teikti pagalbą mokymosi spragoms įveikti;
  • visi dalyviai kviečiami pasisakyti, pasidalinti gerąja patirtimi.

Konferencijos dalyvio mokestis – 4,00 Eur.

Registracija ir informacija:
iki 2017 m. sausio 10 d. užpildykite dalyvio anketą ir ją atsiųskite
el. p.: pavaduotoja@zidikai.lt

Informacija telefonais: (8 443) 55 122, (8443) 432462019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija