Lankėsi Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos laureatė Danutė Komovienė

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje lankėsi 2023 metų rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos laureatė Danutė Komovienė. Buvusi pedagogė, o šiuo metu Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos „Carito“ reikalų tvarkytoja papasakojo apie savanoriškos pagalbos artimui sambūrio „Caritas“ vykdomą  humanitarinę veiklą, apie savanorių siekį padėti vargstantiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų tikėjimo, išsilavinimo, socialinės padėties ir panašiai. Trumpai pristačiusi „Carito“  veiklą Danutė pasiūlė mokiniams iš tekstilės atraižų pagaminti nuotaikingus, spalvingus paukštelius, kurie, kartu su paruoštais humanitarinės pagalbos  siuntiniais, “išskris” į Ukrainą, nešdami taiką ir ramybę. 
 

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija