Mažeikių rajono 5-7 klasių mokinių dailės olimpiada „Dvaras: buitis ir gyvenimas“

Mažeikių rajono 5-7 klasių mokinių dailės olimpiadoje dalyvavo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5 klasės mokinės Austėja Kesminaitė ir Violeta Liegytė, 7 klasės mokinės Aistė Simėnaitė ir Laura Vaitkutė.

Olimpiados tikslas – plėtoti vaikų kultūrą, kūrybiškumą ir meilę savo kraštui.

Olimpiados uždaviniai: vykdyti sistemingą Mažeikių rajono vaikų kultūrinę edukaciją per meno pažinimą, padedant jiems įgyti kultūrinių įgūdžių, menines ir kultūrines kompetencijas; skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą su Savivaldybės aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriumi, muziejais, bibliotekomis ir kitomis kultūros įstaigomis; sudaryti mokiniams galimybę pažinti kultūrinį paveldą; ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, skatinti kūrybinę saviraišką.

Didžiuojamės Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5-7 klasių mokinių kūrybiniais sugebėjimais. 5 klasių tarpe I –ąją vietą užėmė Austėja Kesminaitė, II-ąją vietą užėmė Violeta Liegytė, 7 klasių tarpe III- ąją vietą užėmė Aistė Simėnaitė, o Laura Vaitkutė gavo nominaciją už kruopštumą.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija