Mažeikių rajono 5-7 klasių mokinių dailės olimpiada “Žemaitija”

Mažeikių rajono 5-7 klasių mokinių dailės olimpiadoje dalyvavo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5 klasės mokinės Eimantė Flemingaitė, Ineta Norvaišaitė, 6 klasės mokinės Andrella Kiričenkovaitė ir Kotryna Drabavičiūtė.

Olimpiados tikslas – plėtoti vaikų kultūrą, kūrybiškumą ir meilę savo kraštui, vietai, kurioje gimė, pagarbą savo šeimai.

Olimpiados uždaviniai: vykdyti sistemingą Mažeikių rajono vaikų kultūrinę edukaciją per meno pažinimą, padedant jiems įgyti kultūrinių įgūdžių, menines ir kultūrines kompetencijas; skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą su savivaldybės aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriumi, muziejais, bibliotekomis ir kitomis kultūros įstaigomis;katinti domėtis savo krašto – Žemaitijos istorija, gamta, tautodaile, architektūra, garsių žmonių veikla;  ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, skatinti kūrybinę saviraišką.

Olimpioados dalyviai laisvai, pagal savo gebėjimus, pasirinkę raiškos būdą savarankiškai,  kūrė dailės darbus tema “Žemaitija”.

Didžiuojamės Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5-7 klasių mokinių kūrybiniais sugebėjimais. 5 klasių tarpe II –ąją vietą užėmė Eimantė Flemingaitė, III-ąją vietą užėmė Ineta Norvaišaitė, 6 klasių tarpe II- ąją vietą užėmė Andrella Kiričenkovaitė.

Sveikiname dalyves ir prizininkes, linkime kūrybinės sėkmės!2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija