Mažeikių rajono mokinių technologijų olimpiada

2014-aisiais sukanka 300 metų, kai gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2014-ieji paskelbti Kristijono Donelaičio metais.
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados organizacinis komitetas nutarė šių metų technologijų olimpiadą skirti šiai sukakčiai paminėti.
Olimpiados tikslai: sudaryti mokiniams galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas; skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias; ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą; ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus; pastebėti ir ugdyti gabius technologiniam ugdymui mokinius; padėti aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją; atskleisti mokinių savitą požiūrį į tautinį paveldą, modernumą, šiuolaikiškumą, kūrybiškumą.
Olimpiada organizuojama pagal amžiaus grupes, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Olimpiadoje dalyvavo  10–12 klasių mokinės iš  Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos. Technologijų olimpiadai darbus paruošė ir pristatė :10 klasės mokinės – Neringa Steponavičiūtė ir Deimantė Špokaitė, 12 klasės mokinė Rasa Galdikaitė.
Rajoninėje technologijų olimpiadoje dalyvavo 18 dalyvių, iš jų 9- 10 klasių tarpe  I –ąją vietą užėmė Deimantė Špokaitė, o absoliučia nugalėtoja tapo 12 klasės mokinė Rasa Galdikaitė. Mergina su savo kūrybiniais darbais atstovaus rajoną respublikinėje olimpiadoje.
Sveikiname dalyvius ir nugalėtojus, linkime sėkmės Respublikinėje technologijų olimpiadoje!2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija