Meilę Lietuvai išreikšta dainomis

Sunku žodžiais apibūdinti, ką man reiškia Vasario -16 oji. Tiesiog tai jaučiu vidumi ir suvokiu, kad tai neeilinė diena Lietuvai, vadinasi, ir visiems jos piliečiams.

Šią dieną stengiuosi paminėti dalyvaudamas įvairiuose renginiuose, susiėjimuose. Noriu ją praleisti prasmingai, prisimindamas šalies istoriją.

Gal suaugusiems ir atrodo, kad jaunimas nesigilina į tokias temas kaip valstybingumas, nepriklausomybės atkūrimas ir panašiai. Jie mano, kad mums nesvarbu, kad mums rūpi tik žaidimai, linksmybės. Tačiau iš tiesų taip nėra. Jauni žmonės daug ką išgyvena viduje, neiškeldami to į viešumą. Dažnai suaugusieji neįsiklauso į mūsų nuomonę svarbiais Valstybei klausimais. Tačiau prisimena mus tuomet, kada reikia dėl masiškumo sudalyvauti kokiame nors renginyje, net nepagalvodami, kad mes galim ne tik dalyvauti, bet ir pasisakyti. Išreikšti savo mintis vienu ar kitu klausimu.

Todėl kiek galima daugiau savęs atskleidžiame mokykloje, čia organizuojamuose renginiuose.

Vasario 16 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai kartu su kaimo bendruomene minėjo 95-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Minėjimas prasidėjo Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šventomis mišiomis bei susimąstymo koncertu, Židikų kultūros centre, mumyse pažadinęs patriotizmą, pasiaukojimą, laisvės troškimą tada ir dabar.

Šventinius kūrinius atliko Židikų kultūros centro moterų ansamblis „Šatrija“, Mažeikių muzikos mokyklos Židikų filialo auklėtiniai, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokytojų duetas, B. Jarmoškienė ir N. Burbienė, mokyklos choras „DoRėMi“ bei solistai Martynas Klemenis ir Agnė Michalenkovaitė.

 

 

 

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija