Meninės kūrybos pamoka “Meninė kūryba žmogaus gyvenime”

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla dalyvauja projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“. Šiuo metu vyksta meninės kūrybos pamokos. Pirmąją teorinę dailės pamoką „Meninė kūryba žmogaus gyvenime“ vedė dailininkas , mokytojas ekspertas Bronius Grušas.

Dailininkas Bronius Grušas pamoką pradėjo klausimu: kas yra kūryba? Kūryba – tai improvizacija, minčių išraiška, prisitaikymas prie aplinkos, santykis su tikrove. Bandymas keistis pačiam yra esminis kūrybos bruožas. Psichologinė kūrybinės veiklos charakteristika: veikla, kaip biologinė būtinybė, tikrovės pažinimo kūrybinė prigimtis, kūryba – asmenybės saviraiška. Dailininkas teigė, kad reikia ugdyti fantaziją, be fantazijos kūryba yra negalima. Jeigu nebūsite smalsūs, jūsų kūryba bus „siauras rėmelis“. Meninė kūryba – asmenybės kalbėjimo būdas su savimi ir visuomene. Kas atsitinka, kai jūs susitinkate su paveikslu? Jūs sprendžiate mįslę, ką dailininkas norėjo pavaizduoti. Gerbiamas mokytojas ekspertas patarė, kad paveikslus reikia „matyti“. Kūrinio suvokimas yra ėjimas į menininko pasaulį, kuris jį sukūrė.

Dailininkai – kas jie tokie? Dailininkai – tai amatininkai, kurie moka piešti, jie gyvena fantazijų pasaulyje. Norint išlikti, savo fantazijas reikia paversti vaizdais.

Dailininkas pasakojo apie meninės kūrybos turinį, medžiagas, formas ir jų suvokimo būdus: vaizdines ir erdvines meno šakas – dailę ir architektūrą, meno kūrybos būtį laike – literatūrą ir muziką, laike ir erdvėje realizuojamas meninės kūrybos formas – teatrą ir kiną, sintetinio meno eksperimentus meninėje kūryboje.

Dailininkas Bronius Grušas mokiniams patarė būti smalsiems. Jis teigia, kad smalsumas yra tobulėjimo garantas.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija