Menų studija ,,Atgaja“ baigė darbą

Pailgėję mokslo metai neišgąsdino Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinių, kurie jau 22 metus rinkosi į menų studiją ,,Atgaja“. Ne pirmą kartą stovyklauti į Židikus atvyko draugai iš Latvijos Kalnu mokyklos. Jų mokytojas A.Šulbergs pakvietė vaikus į muzikos užsiėmimus.

Šiemet stovyklavimo pradžia – birželio 11 – sutapo su integruotom veiklom, kurios buvo labai įvairios. Vaikai tyrinėjo tvenkinio vandenį, mokėsi atpažinti augalus, sudarinėjo topografinį žemėlapį, stebėjo aplinką ir aiškinosi vitamino C kiekį vaisiuose ir daržovėse. Kartu su matematikos mokytojais įgyvendino projektus ,,Geometrinės figūros tarp mūsų“ ir ,,Geometrinių figūrų miesto statymas“. Smagu buvo sužinoti, kur ir kada matematika reikalinga praktiškai: vaikai matavo, skaičiavo, prašė pagalbos, kai nesisekė įveikti praktinės užduoties. Nepamirštama buvo išvyka prie tvenkinio, kur ne tik tyrė nitratus, vandens PH, bet ir smagiai atsigaivino tvenkinyje. Buvo prisimintos ne tik linksmybės vasarą, bet ir gresiantys pavojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D.Perminienė priminė, kaip suteikti pirmąją pagalbą nutikus nelaimei. Vaikai rado laiko ir knygų ,,gydymui“ gimnazijos bibliotekoje, kuri virto knygų ligonine. Kadangi Židikams šiemet sukanka 450 metų, tai mokiniai ieškojo informacijos apie miestelį internete, bibliotekoje, apžiūrėjo miestelio lankytinas vietas, paminklus, o grįžę ruošė pristatymą apie Židikus, kūrė lankstinukus, pristatančius miestelį lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis. Minėdami Gedulo ir Vilties dieną prisiminė skaudžią praeitį, trėmimus, skaitė tremtinių atsiminimus, kartu su gimnazijos šauliais žygiavo į Židikų kapines, kur prie Kryžiaus, skirto lietuvių tautos kančioms atminti, uždegė žvakutę, padėjo gėlių, pagerbė išėjusius tylos minute. Abejingų nepaliko orientacinės varžybos, kurių metu reikėjo su žemėlapiu rasti 10 vokų, paslėptų įvairiose Židikų miestelio vietose. Netruko prabėgti paskutinioji mokslo metų savaitė.

Antrąją savaitę rinkosi meniškos sielos stovyklautojai. Jie tęsė savo pradėtus darbus: muzikos užsiėmimuose grojo, dainavo vadovaujami muzikos mokytojų Juozo Daukšo ir latvio Artis Šulbergs, o dailėje išbandė įvairiausias technikas. Dailės ir technologijų mokytoja Inga Šilinskaitė padėjo vaikams atskleisti jų meninius gabumus. Šiemet mokiniai akrilu tapė ant drobės, putplasčio, kūrė kompozicijas iš spalvoto smėlio ar vitražines kompozicijas iš spalvoto popieriaus ir skaidrios plėvelės, tapė ant šilko, karpinių mėgėjai pjaustė ažūrinius karpinius.

Vaikus nudžiugino išvyka į Kamanų rezervatą, kur lankė gamtinę ekspoziciją Lankytojų centre, kopė į 30m aukščio apžvalgos bokštą, vaikščiojo pelkėje pažintiniu taku ir stebėjo gamtą. Stovyklautojus aplankęs savanoris papasakojo apie veiklą, užsiėmimus, skyrė įvairias užduotis. Labiausiai stovyklautojai laukė vakarų, kai patys smagiausi užsiėmimai, bendravimas su draugais, kai geriau pažįsta vieni kitus, mokosi savarankiškumo.

Birželio 21 dieną  aktų salėje vyko vasaros menų studijos ,,Atgaja“ uždarymo šventė, kurioje dalyvavo savivaldybės mero pavaduotoja S.Bernotienė, Latvijos Kalnu mokyklos direktorė, švietimo skyriaus inspektorės V.Juškevičiūtė ir N.Zakalskienė, seimo nario Bartkevičiaus padėjėjas Č.Čyžas, žurnalistė iš Latvijos, vaikai ir jų tėveliai, mokytojai, kiti darbuotojai. Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė pasidžiaugė, kad vasaros menų studija veikia  nuolatinių rėmėjų – švedų – dėka. Šiemet veiklai vadovavo koordinatorė Šarūnė Balsienė, kuri ir vedė šventę. Kuo vaikai užsiėmė dvi savaites, puikiai iliustravo filmukas apie vykusius užsiėmimus, poilsį ir kūrybą. Lietuviai ir latviai, susibūrę kartu, grojo ir dainavo lietuvių ir latvių kalbomis. Salę puošė vaikų sukurtų dailės darbelių paroda. Už nuostabius kūrinius, įdėtą darbą, atrastus talentus mokytojai I.Šilinskaitei dėkojo ir gimnazijos direktorė, ir patys vaikai. Mero pavaduotoja S.Bernotienė Židikų gimnaziją įvardijo kaip pavyzdį kitoms ugdymo įstaigoms, kaip reikia užimti vaikus. Svečiai pasidžiaugė gražia dviejų pasienio mokyklų, dviejų tautų draugyste, kuri kasmet auga įgyvendinant vis naujus projektus.

Kurdami ir bendraudami vaikai tampa ne tik artimesni, bet ir draugiškesni, užjaučiantys, labiau supranta vienas kitą. Po šventės visi skirstėsi linkėdami vieni kitiems gražios, saugios vasaros, naujų idėjų.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija