Mokinių konferencija „Arklys kultūroje“

Gegužės 19 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5–8 ir I–IV gimn. klasių mokiniai dalyvavo jau tradicine tapusioje mokinių konferencijoje. Šių metų konferencijos tema – „Arklys kultūroje“. Pagrindinis tokių konferencijų, integruotų pamokų tikslas – skatinti aktyvų ir efektyvų mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, kartu atliekant tiriamąją veiklą bei dalinantis gerąja patirtimi, praturtinti žinias apie konkretų konferencijoje tyrinėjamą objektą (šiais metais apie arklį).

Išklausėme 16 pranešimų iš įvairių sričių. Konferenciją pradėjo muzikos mokytojo Juozo Daukšo akompanuojamas III–IV gimn. klasių vaikinų ansamblis, kuris padainavo vieną geriausiai žinomų lietuvių liaudies dainų apie žirgą „Balnokim, broliai, žirgus“. Konferenciją tęsė 6-os klasės mokiniai, kurie pristatė tiriamąjį-meninį projektą apie arkllius šiuolaikinėje literatūroje ir perskaitė savos kūrybos pasakaičių. 5-os klasės mokiniai arklį auditorijai pristatė remdamiesi 3 pasakojimo tipais: aprašymu, pasakojimu ir samprotavimu. II gimn. klasės mokinės Deimantė Stankutė ir Rūta Sakalauskaitė rusų kalba pristatė žymiausias Rusijoje esamas skulptūras, kuriose pavaizduotas arklys, o 6-okai visiems padovanojo rusišką dainelę apie arkliuką. Skaityti pranešimai ir gamtine tematika. Išgirdome Rūtos Sakalauskaitės „Arklio evoliucija“, 8-okių Agnės Damulytės ir Aistės Simėnaitės „Apie arklių spalvas“ ir Deimantės Stankutės bei Gretos Janušaitės „Arklio kūno kalba“ pristatymus. Fizikos mokytoja Aurelija Kasputytė pristatė III gimn. klasės mokinės Milanos Jaselskytės projektą „Arklio galvos ūkas“, o tos pačios klasės mokinys Rokas Žutautas žaismingai papasakojo apie arklių naudą. Išklausius gamtamokslinius pranešimus konferencijos vadeles perėmė socialinių mokslų atstovai. Istorijos mylėtojos II gimn. klasės mokinės Deimantė, Rūta, Vaiva ir Greta pristatė pranešimą „Arklys Lietuvos istorijoje“. Gimnazistės pranešime ypač išryškino vieną seniausių žirgų veislių Europoje – žemaitukus, aptarė jų išvaizdos ir panaudojimo ypatumus, akcentavo reikšmę ir apsaugos būtinybę. Tikriausiai niekas neprieštaraus, kad daugiausia šypsenų sukėlė matematikos mokytojo Stasio Dambrausko ir III gimn. klasės mokinių Vaido Lukošiaus, Vytauto Kekio bei I gimn. klasės mokinio Kęstučio Daugino projektas-uždavinys. Vyrukai – du žydai ir lietuvis – vienas kitam pamečiui pardavinėjo tą patį arklį… Visiems buvo įdomu laukti atomazgos, kuris iš jų vis dėlto pasipelnė, o kuris patyrė nuostolių. Kaip ir kasmet konferenciją papuošė dailės ir technologijų mokytojos Ingos Šilinskaitės mokinių parengti projektiniai darbai. Šiais metais 5-okai gamino raktų pakabukus, kuriuose buvo pavaizduotas arklys, 6-okai – auskarų stovus, o 7-okai – žaislus-dėliones. Konferenciją baigė II gimn. klasės mokiniai, kurie pristatė pranešimą „Arklys lietuvių papročiuose“ ir užminė ne vieną įdomią mįslę klausytojams.

Konferencijos moderatorė pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė pasidžiaugė, kad išgirdo daug įdomių pranešimų, kad mokiniai ugdosi tiriamuosius gebėjimus ir geba unikaliai pasižiūrėti į tiriamąjį objektą. Pavaduotojai paantrino ir direktorė Rima Širvinskienė, kuri sakė, kad vertingiausia, kai mokymas vyksta susiejant keletą dalykų, o ne neperžengiant vienos disciplinos ar vadovėlio ribų. Būtina suderinti tarpusavyje atskirų disciplinų perteikiamas žinias ir tuo būdu ugdyti pasaulio, kaip dėsningais ryšiais susietos procesų visumos, integralios sistemos, sampratą.

Informacija – Lauros Arnotaitės (lietuvių kalbos mokytoja) | Nuotraukos – Violetos Liegytės (6 kl.)2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija