Mokomoji ekskursija į DRMC (Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą)

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos I gimnazinės klasės mokiniai lankėsi Šiaulių darbo rinkos suaugusiųjų mokymo centre ir susipažino su Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padaliniu, įvairiomis profesinio mokymo(si) programomis.

Taip pat lankėsi VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padalinio Fizinės medicinos ir reabilitacijos centre „Gelmės“, susipažino su teikiamomis paslaugomis, siekiantiems gydytis ir sveikatą palaikyti nemedikamentinėmis priemonėmis, darbuotojais, jų veikla, darbo priemonėmis.

Dėkojame DRMC Šiaulių darbo rinkos mokymo centro mokymo organizatorei Daliai Dargvainienei už pažintinę mokomąją ekskursiją, tariame nuoširdų Ačiū.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija