Mokykla verčia naują istorijos puslapį

Kovo 6-oji mūsų mokyklai nuo šiol simbolizuos naujo etapo pradžią. Mokykla įgijo gimnazijos statusą ir dabar bus vadinama Marijos Pečkauskaitės gimnazija.

Šventė prasidėjo iškilmingomis padėkos Mišiomis Židikų Šv Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurias aukojo Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėjimo į Dangų bažnyčios prelatas Juozas Šiurys, parapijos klebonas Egidijus Jurgilevičius ir buvęs mokyklos auklėtinis Telšių vyskupijos kurijos sekretorius Donatas Liutika. Dėkoti mokyklos bendruomenė turėjo už ką: už sėkmingai įveiktą akreditaciją, už veiklią mokyklos administraciją, darbščius ir savo darbą mylinčius bei išmanančius pedagogus, puikius mokinius, už dėmesingus ir atsakingus tėvus bei visus tuos, kurie visada yra šalia. Šv. Mišių metu buvo pašventinta ir nauja mokyklos vėliava.

Po Mišių šventė persikėlė į mokyklos salę, o ten gausiai susirinkusiųjų laukė mokinių ir mokytojų paruošta meninė programa, kuria siekta prisiminti nueitą kelią nuo parapinės mokyklos iki dabar. Svečiai galėjo pasidžiaugti teatralizuotais pasirodymais, mokinių ir mokytojų atliekamomis dainomis, šokiais ir išgirsti grožinio teksto skambesį kompozicijoje „Sielos ilgesys“.

Pasibaigus meniniams pasirodymams žodis suteiktas mokyklos direktorei Rimai Širvinskienei. Direktorė trumpai prisiminė mokyklos nueitą kelią ir gajas tradicijas. Viena jų – Marijos Pečkauskaitės idealo siekiančios mergaitės rinkimai. Šiais metais šis garbingas titulas iš 11-os klasės mokinės Redos Stankutės perduotas 9-os klasės mokinei Godai Vaitkutei. Abi mokinės šventės dieną lydimos literatūrologės Brigitos Speičytės, kuri tyrinėja Marijos Pečkauskaitės kūrybą, padėjo baltų rožių ant rašytojos kapo.

Paskelbus Marijos Pečkauskaitės idealo siekiančios mergaitės vardą atėjo itin atsakingas momentas – priesaikos. Prisiekė ne tik mokyklos direktorė, bet ir mokiniai, mokytojai, tėvai.

Šventėje dalyvavo daug garbių svečių: Mažeikių miesto meras Antanas Tenys, mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė Regina Pocienė, seimo narė Audronė Pitrėnienė, seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čyžas, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys, Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violenita Juškevičiūtė, buvęs mokyklos mokinys, 100-osios laidos atstovas, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorius Ričardas Grušas, Lietuvos šaulių sąjungos vadas atsargos pulkininkas leitenantas Liudas Gumbinas, laikinai einanti Židikų seniūnės pareigas Skirmutė Stasytė, Vilniaus universiteto doc. dr. Brigita Speičytė ir dr. Gediminas Mikelaitis, Židikų miestelio bendruomenės nariai, mokinių tėvai, UAB „Versmintė“ direktorius Kazys Čepys, Viekšnių gimnazijos atstovai, Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė, mokytojai ir mokinės, kurios padovanojo susirinkusiesiems muzikinę dovaną. Taip pat sulaukta svečių iš: Latvijos respublikos Saldus rajono Kalnų vidurinės mokyklos, Lenkijos respublikos Seinų Simono Konarskio bendrojo lavinimo mokyklų komplekso, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos, Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos. Svečiai daug ko linkėjo, daug kuo pasidžiaugė, daug ką prisiminė, tačiau visi vieningai ragino sau išsikelti dar aukštesnius tikslus ir jų siekti.

Pasibaigus sveikinimams ir vieningai sugiedojus mokyklos himną buvo atidengta ir pašventinta nauja mokyklos vardinė lenta.

Šventė baigėsi, o mums, naujai gimnazijai, tenka nelengva misija – išlaikyti tai, kas pasiekta, ir atvertus naują Marijos Pečkauskaitės gimnazijos istorijos puslapį jį pildyti prasmingais darbais.

Daugiau nuotraukų iš mokyklos inauguracijos šventės kviečiame žiūrėti mokyklos Facebook’o paskyroje.

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija