Mokyklos vardo grąžinimo 30-metį pasitinkant!

Gimnazijos pirmokai atidarė mokyklos vardo grąžinimo 30-mečio renginių ciklą ir lapkričio 7 d., Vėlinių aštuondienyje, aplankė Židikų civilines kapines.

Su kokiu džiaugsmu pirmokė Gerda Skeivytė, muziejininkės dukrelė, atrakino koplyčios duris, aprodė klasės draugams ir koplyčios vidų, ir prie koplyčios esantį Sofijos Pečkauskaitės kapą.

Marijos Pečkauskaitės kapo aplankymas – artimesnės draugystės puoselėjimas. Padėję ranką ant balto marmuro, pasveikinome Mariją, esančią taip arti… Per mūsų pačių uždegtą raudoną žvakelės liepsnelę Marija kalbino kiekvieną asmeniškai – pagarbi tyla gaivino širdį. Sukalbėdami maldelę, palinkėjome mūsų Šviesuolei laimingos amžinybės.

Mokytojos Jurgitos informacija

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija