Mokyklos vardo grąžinimo jubiliejų minint!

Kaip ir visa mokyklos bendruomenė, III klasės gimnazistai šią savaitę aplankė Marijos Pečkauskaitės memorialinį muziejų, koplyčią, įsijungė į visas veiklas, rašė samprotaujamuosius rašinius, kuriuose gvildeno panos Marijos puoselėtas vertybes.

Comments are closed.