Mokyklos vardo grąžinimo jubiliejų minint!

Kaip ir visa mokyklos bendruomenė, III klasės gimnazistai šią savaitę aplankė Marijos Pečkauskaitės memorialinį muziejų, koplyčią, įsijungė į visas veiklas, rašė samprotaujamuosius rašinius, kuriuose gvildeno panos Marijos puoselėtas vertybes.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija