Mokyklos vardo grąžinimo šventė

Lapkričio 23 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje vyko mokyklos vardo grąžinimo šventė. Visa mokyklos bendruomenė susibūrė apžvelgti ir paminėti mokyklos gyvavimo istorijos.

Šventė prasidėjo moksleivių skaitymais. Jie dar kartą grąžino į praeitį: prisilietėme prie Marijos Pečkauskaitės- Šatrijos Raganos kūrybos ir gyvenimo, prisiminėme garbingą mokyklos istoriją. Skambėjo mėgstama Šatrijos Raganos muzika, kuri skatino susikaupti ir įsiklausyti į praeitį. Vėliau pirmų, penktų ir vienuoliktų klasių mokiniai priėmė priesaiką mokyklai, kuri įpareigoja sekti Marijos Pečkauskaitės idealais : kurti gėrį ir grožį, gerbti mokyklą, garsinti ją savo darbais. Žodį tarė mokyklos direktorė Rima Širvinskienė ir buvusi direktorės pavaduotoja ugdymui Janina Limantienė.

Dar ne viskas nuėję užmarštin… Norėjosi prisiminti ir įvykius, ir žmones, susijusius su mūsų mokykla.

Mokykla įkurta 1865 metais. Ji matė ir sunkią carinę priespaudą, ir liepsningus 1919 metus, ir Lietuvos nepriklausomybę…1915 metais į Židikus atvyksta gyventi rašytoja ir pedagogė Marija Pečkauskaitė. Ji įkuria nelegalią pirmąją lietuvišką mokyklą. Amžininkai prisimena: „Paprasta buvo ta mokyklėlė : nebuvo ten net mokyklos suolų, tik stalai, suoliukai, taburetės. Į mokyklą susirinko apie 20 vaikų. Juos Marija Pečkauskaitė mokydavo lietuvių kalbos, literatūros, aritmetikos, geografijos ir istorijos.“ Pirmoji legali lietuviška mokykla miestelyje įkurta 1918 metais. 1929 metais Židikų pradinei mokyklai suteiktas Marijos Pečkauskaitės vardas, kuris buvo atimtas sovietinės okupacijos metais. 1948 metais atidaryta progimnazija, o 1954 metais – vidurinė mokykla. 1989 metais tuometinio mokyklos direktoriaus Pauliaus Permino iniciatyva mokyklai buvo grąžintas Marijos Pečkauskaitės vardas. Mokykla, įpareigota tokio garbingo vardo, moko ir pati gyvena vadovaudamasi altruistiniais gėrio, meilės artimui idealais, daug dėmesio skiria dvasiniam ir doriniam auklėjimui, dvasios tobulinimui.

Mokyklos vardo grąžinimo dieną minėjome jau 23 kartą. Kaskart sužinome kažką naujo ir negirdėto. Marijos Pečkauskaitės altruistinės idėjos ir garbinga mokyklos istorija skatina „kilti ir kelti“ . Tokia mokyklos vizija suteikia stiprybės ir išminties, teigia, jog žmogus turi būti išsilavinęs, dvasingas ir paruoštas gyvenimui pilietinėje visuomenėje.

Kornelija Juodeikytė, 12 klasės mokinė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija