Nacionalinio konkurso „MANO EUROPA. MANO TEISĖS“ laureatai Židikų mokyklos mokiniai

Kazimiero Simonavičiaus universitetas Teisės fakultetas ciklo rėmuose dar 2013 metų pradžioje paskelbė nacionaliniu lygmeniu du kūrybinius konkursus: vyresniųjų klasių moksleiviai buvo pakviesti kurti 5-7 minučių trumpametražinius filmukus apie piliečių teises (arba apie vieną iš jų) Europos Sąjungoje, o universitetų ir kolegijų teisės studijų studentai rengti straipsnius/ pranešimus.

Šis renginių ciklas buvo rengiamas siekiant skatinti Lietuvos moksleivių ir studentų įžvalgas, saviraišką, kūrybą, propaguojant Europos Sąjungos vertybes bei tikslus, laisvo judėjimo teisės teikiamas galimybes, siekiant stiprinti Lietuvos jaunimo europietiškąją tapatybę, kartu minint 2013-uosius – Europos piliečių metus, Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Konkurso organizatorius – Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultetas, partneris – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, renginio globėja – Nepriklausomybės Akto signatarė, Europos Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė.

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos 9 klasės mokiniai Reda Stankutė, Živilė Mingėlaitė, Martynas Klemenis, Aurelijus Muižininkas, Tautvilas Liegis vadovaujami socialinės pedagogės Nijolės Mažeikaitės ėmėsi šios veiklos. Ruošiantis konkursui, „Mano Europa. Mano teisės“, moksleiviai išanalizavo Europos Sąjungos piliečio teises, jas aptarė su istorijos mokytoja metodininke Lidija Končiute. Pasiskirstę darbais ir temomis moksleiviai sukūrė net tris trumpametražinius filmus: „Vaikų teisės ir pareigos“, „Pagyvenę žmonės turi teisę gyventi oriai“, „Europos Sąjungos pagrindinių teisiu chartija“, kurie vertinant už originalumą, filmo autorių požiūrį į savo kaip Europos Sąjungos piliečio teisių suvokimą pateko į geriausių laureatų dešimtuką iš 80-ties pretendentų pateikusių paraiškas dalyvauti konkurse. Konkursui pateiktus trumpametražius filmus įvertino profesionali komisija: Agnė Zalanskaitė, Lietuvos skaitmeninių kūrybinių industrijų asociacijos „Mediapolis“ prezidentė ir kino filmų prodiuserė (komisijos pirmininkė); Jolita Malinauskaitė, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto prodekanė, projekto „Mano Europa. Mano teisės“ autorė (komisijos narė); Birutė Kurgonienė, Rytų Lietuvos meno mėgėjų asociacijos „Vilnijos branduma“ valdybos pirmininkė (komisijos narė); Kęstutis Drazdauskas, UAB „Artbox“ direktorius, prodiuseris (komisijos narys).

Šiuos filmukus galima peržiūrėti Kazimiero Simonavičiaus universiteto interneto svetainėje www.ksu.lt, KSU Facebook paskyroje ir KSU Youtube kanale. Konkurso nuostatus atitinkantys 23 filmukai pateikti Kazimiero Simonavičiaus universiteto Facebook paskyroje ir Youtube kanale.

KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAS, SKATINIMAS.

Lietuvos jaunimo renginių ciklo „Mano Europa. Mano teisės“ baigiamasis renginys-nacionalinė jaunimo konferencija įvyko 2013 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seime. Šis renginys buvo transliuojamas tarptautiniu mastu tiesiogiai iš Lietuvos Parlamento.

Renginio dalyviai – konkursų laureatai buvo apdovanoti vertingais rėmėjų prizais bei dovanomis. Sveikinimo kalbas sakė Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytautas Gapšys, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Šarūnas Adomavičius.

Laureatai dalyvavo susitikime-diskusijoje su Europos Parlamento nariais: Laima Liucija Andrikiene (Lietuva), Roberts Zile (Latvija), Europos Parlamento stažuotoju, teisininku Jaime de Azua Solano (Ispanija), Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju Petru Auštrevičiumi. Diskusijų eigoje aptartos ir teisininko bei advokato karjeros galimybes nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu.

Trumpametražių filmų anotacijos bus publikuojamos leidinyje „MANO EUROPA. MANO TEISĖS“.

Nijolė Mažeikaitė

Socialinė pedagogė-Karjeros koordinatorė

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija