Nacionalinis piešinių konkursas “Mes užaugome laisvi”

Respublikinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurso organizatoriai – Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC), Dailės mokytojų asociacija

Piešinių konkurso tikslai ir uždaviniai: padėti jaunajai kartai suvokti Laisvės vertę; pažinti ir pasirinkta menine raiška atspindėti praeities ir dabarties sąsajas; puoselėti Tėvynės meilės, atsakomybės už savo tautą ir valstybę, tautinės savigarbos jausmą; kuriant tapybines, grafines, mišrios technikos kompozicijas, ieškoti apgintos laisvės įprasminimo; ugdyti mokinių vertybines nuostatas, kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, leisti atsiskleisti mokinių individualybei.

Nacionaliniame piešinių konkurse “Mes užaugome laisvi”, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti dalyvauja ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5, 8 klasių, I gimnazinės  klasės mokinių skurti kūrybiniai darbai atlikti spalvinės raiškos būdu.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija