Nepamirštama išvyka į Šaltiškių molio karjerą. Kalbų vakaras

Birželio 12, praleidę savaitgalį namuose, vėl susirinkome į stovyklą. Nuo pat ryto pasklidome po įvairius užsiėmimus. Gamtos tyrėjai, nors lynojo lietus, jo neišsigando ir išvyko į išvyką į Šaltiškių molio karjerą. Kadangi lijo, tyrėjai pamatė tikrą vaizdą – daug molio, klampynę, teko pajusti molio svorį ant savo batų. Vaikai matė, kaip dirba molio kasamoji, ir sužinojo, kad molį tiekia Akmenės cemento gamyklai. Ten rado fostilijų kriauklyčių, triaso periodo firozauro dantų kaulo dalių, unikalių, niekur kitur nerandamų. Ir nors suliję, sušlapę, bet patyrę nepatirtų nuotykių gamtos mylėtojai grįžo iš išvykos.

 Tie, kurie nevažiavo, ėjo į dailės užsiėmimus. Po pietų tęsėsi dailės ir muzikos užsiėmimai. O vakare vyko kalbų vakaras. Šiandien prie stovyklautojų prisijungė ir latviai su savo vadovu, tai ir jie dalyvavo renginyje. Stovyklautojai pasidalijo į 4 komandas, išsirinko pavadinimus ir šūkius, o tada jų laukė netikėtumas – šūkį išversti į kurią nors užsienio kalbą. Bet dalyvių užduotis neišgąsdino: vieni šūkį išvertė į anglų kalbą, o kiti nustebindami mokytojas – į ispanų ir latvių kalbas. Tada komandos dalyvavo viktorinoje apie kalbas, piešė ir spėjo patarlę, bandė žodį parodyti judesiais, kiti spėjo ir sekėsi gana neblogai. Vadinasi, net nemokėdami kalbos, gebėtų bendrauti. Vėliau laukė anglų kalbos užduotėlės: iš raidžių sudėlioti pasislėpusį žodį, užrašyti žodžių keičiant po raidę ir kitos. Rusų kalba pirmiausia žaismingai pakartojo abėcėlę, tada teko parašyti paslėptus žodžius, mėnesių pavadinimus kryžiažodyje, surašyti sekamos pasakos veikėjus. Kadangi keli mokiniai mokosi vokiečių kalbos, tai buvo kelios užduotys vokiečių kalba: pasakyti abėcėlę, savaitės dienas, metų laikus, mėnesių pavadinimus. Po kalbų užduočių pakvietėme prisistatyti latvius, norėjome išgirsti latvių kalbą, nes jie irgi baltai kaip ir mes lietuviai. Tada paaiškėjo geriausiai žinantys apie kalbas – tai pirmoji komanda, kuri gavo saldų prizą. Labai nedaug nuo jų atsiliko ir komanda, pasvadinusi ,,Abėcėle“.

Po renginio grįžę žiūrėjome filmą. Šauniai prabėgo mūsų diena.

 Jaunoji žurnalistė Gabija2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija