Nikolajaus Rericho reprodukcijų paroda

Nikolajaus Rericho reprodukcijų parodos pristatymas Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje 5-8, I -IV gimnazinių klasių mokiniai netradicinių dailės pamokų metu susipažino su Nikolajaus Rericho reprodukcijų paroda, bei plačiau tyrinėjo dailininko kūrybą. Sužinojo,, kad Nikolajus Rerichas kartu su žmona Jelena Rerich Lietuvą vienintelį kartą aplankė 1903 metais. Jis buvo sužavėtas Lietuva, įkvėptas lietuviškų padavimų ir legendų dailininkas nutapė keletą paveikslų: „Baltieji žirgai“, „Vaidilos“, „Perkūno namai“ , “Kauno bažnyčia” ir kitus. N. Rerichas buvo ne tik garsus dailininkas, bet ir didis mąstytojas, žymus keliautojas, istorikas ir archeologas, etnografas bei menotyrininkas, pasaulio kultūros vadovas. Jis puikiai derino rytietišką išmintį ir vakarietišką kultūrą. Nikolajus Rerichas įkūrė Jungtinių menų institutą, tarptautinį dailės centrą ir daugybę kitų kultūros židinių bei įstaigų, iš kurių vėliau Niujorke buvo įsteigtas Rericho vardo muziejus. Dailininkas svajojo, kad menas būtų artimas visiems žmonėms, taptų jiems gyvenimo būtinybe. Dailininko paveiksluose galime išvysti aplankytų šalių peizažus ir architektūros paminklus. Ypatingu grožiu N. Rericho reprodukcijose spindi didieji Himalajai, tad ne veltui dailininkas buvo vadinamas “kalnų maestro”. Visa dailininko meninė kūryba persmelkta šviesos ir tamsos kovos idėja, tvirtai tikint Gėrio ir Grožio pergale. Menininkas džiaugėsi, kad Lietuvoje suprantamos ir remiamos Pasaulio Vėliavos idėjos. Rerichas pasiūlė ir kultūros vertybių apsaugos simbolį – Taikos vėliavą: baltame fone tamsaus purpuro spalvos amžinybės žiedas juosia tris sferas. Tai meno, mokslo ir religijos simbolis, meilės, grožio ir išminties ženklas. Mokiniai , ne tik susipažino su Nikolajaus Rericho reprodukcijų paroda, kūrybiniais darbais, bet rinkosi labiausiai patikusius darbus ir juos analizavo: apibūdino kūrinio kompoziciją, nuotaiką, įvardijo vaizdavimo būdą, žanrą, ieškojo simbolių, ženklų. Dėkojame organizatoriams, šios idėjos sumanytojams ,kad pasidalinote nuoširdumu ir meile žmogui, praturtinote ir nuspalvinote mūsų įstaigos aplinką šviesiomis gerumo ir vilties spalvomis.

Mokytojos Ingos Šilinskaitės informacija2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija