OECDL – Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas

OECDL – Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas

Balandžio 22,23 dienomis  Tarptautiniame penkiolikmečių tyrime dalyvaus 18 mūsų gimnazijos mokinių.

Pagrindiniu testavimu bus įvertinami mokinių skaitymo gebėjimai, matematinis ir gamtamokslinis raštingumas bei problemų sprendimo bendradarbiaujant įgūdžiai. Po testo mokiniai užpildys mokinio klausimyną, klausimyną apie informacinių technologijų išmanymą ir apie papildomą mokymąsi bei finansinio raštingumo testą.

Kas yra tyrimas OECD Programme for International Student Assessment?

Tyrimą remia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Šiai metais vykdomas jau šeštasis tyrimo ciklas nuo 2000 m., kuriame dalyvauja daugiau nei 70 šalių. Bandomasis šio tyrimo ciklo testavimas vyko 2014 m., o pagrindinis testavimas vyksta 2015 m.

Pagrindiniai tyrimo bruožai yra šie:

  • tai didžiausias pasaulyje tarptautinis švietimo tyrimas;
  • jis tiria maždaug 15 metų mokinius;
  • jis padeda įvertinti mokinių pasiruošimą suaugusiųjų gyvenimui;
  • juo įvertinami mokinių skaitymo gebėjimai, matematinis ir gamtamokslinis raštingumas bei problemų sprendimo bendradarbiaujant įgūdžiai;
  • jis renka kontekstinę informaciją apie švietimo praktikas dalyvaujančiose šalyse.

Atlikti šį mokinių pasiekimų vertinimo tyrimą yra svarbu, kadangi tyrimo rezultatus galima panaudoti siekiant šių tikslų:

  • sužinoti, kiek Lietuvos mokiniai yra pasirengę mokytis baigę pagrindinę mokyklą;
  • padėti mokykloms, švietimo organizacijoms ir valdžios įstaigoms nustatyti sritis, kurias reikia tobulinti;
  • palyginti skirtingų šalių mokinių mokymo(si) rezultatus ir mokymo(si) aplinką.

Plačiau apie Tarptautinį penkiolikmečių tyrimą prašome skaityti

OECD internetiniame puslapyje: http://www.pisa.oecd.org.

 

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija