Padėkos popietė Renavo dvare

Kovo 11, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Židikų gimnazijos bendruomenė: darbuotojai, mokiniai ir jų tėveliai, rinkosi Renavo dvare, kur vyko Padėkos popietė. Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė pasidžiaugė, kad tėveliai prisideda auginant ir auklėjant jaunąją kartą, pasveikino su 27 laisvu pavasariu ir Marijos Pečkauskaitės žodžiais linkėjo, kad mylėtume žmones, matytumėm savo artimą, neštume džiaugsmą ir puoštume savo sielas.

Dėkodama už rūpestį ir paramą pakvietė paklausyti vyrų vokalinio ansamblio ,,Avanti Vilnius“ koncerto, o prieš pasirodymą visi kartu giedojome Lietuvos himną. Koncertą vedė operos solistė Aušra Liutkutė, kuri yra jauno ir žavaus ansamblio ,,Avanti Vilnius“ vadovė, kaip pati sakė tikra žemaitė. Vyrai atliko liaudies, lietuvių ir užsienio autorių dainas. Puikiai skambėjo vyrų balsai, tad kiekvieną dainą lydėjo audringi žiūrovų plojimai.

Direktorė R.Širvinskienė dėkojo vyrų ansambliui ir jų vadovei už gerą nuotaiką, o žiūrovams linkėjo geros šventės.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija