Paminėjome bendrijos ,,Lemtis“ veiklos trisdešimtmetį

Spalio 13 dieną Kaune vyko bendrijos ,,Lemtis“ veiklos trisdešimtmečio minėjimas, kuriame dalyvavo ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos atstovai: direktorė Rima Širvinskienė, pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė, pavaduotojas ūkio reikalams Algirdas Šadauskas bei keli mokytojai.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis už mirusius bendrijos ,,Lemtis“ narius ir ekspedicijų į tremties vietas Sibire dalyvius. Šv. Mišias aukojo J.E.Kardinolas Kauno arkivyskupas emeritas S.Tamkevičius ir Kauno šv.Jurgio konvento gvardijonas kunigas P.S.Bytautas.

Po šv. Mišių vyko konferencija ,,Bendrija ,,Lemtis“: ekspedicijų į lietuvių tremties vietas Sibire trisdešimtmetis“. Kai ekspedicijų į tremtinių vietas organizatorius ir vadovas, „Lemties” bendrijos narys, keliautojas G.Alekna įteikė ant drobės nupieštą Sibiro Madonos portretą kardinolui S.Tamkevičiui, tada įvadinį žodį tarė tremties paveldo Sibire puoselėtojas A.Sadeckas. Ištraukas iš A.Sadecko knygos ,,Mano keliai nekeliai“ skaitė aktorius A.Rubinovas. Susirinkusieji išklausė keliautojo G.Aleknos pranešimo apie per tuos tris dešimtmečius nuveiktus darbus, nueitus kelius, sukurtus dokumentinius filmus ir fotografijas, kuriose įprasminama praeitis, juk lietuviams svarbu žinoti, kur palaidoti jų artimieji, ištremti lietuviai. Keliautojas į tremties vietas vežasi ir mokinius, kurie padeda tvarkyti kapus, statyti paminklus. Kelis metus iš eilės ekspedicijose dalyvavo ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Pranešimą ,,Lietuvių tremties paveldo išsaugojimo tradicija Rytų Europos šalių kontekste“ skaitė Lietuvos gyventojų genocido  ir rezistencijos tyrimų centro generalinė direktorė T.B.Burauskaitė. Minėjimo pabaigoje išklausėme aktoriaus A.Rubinovo skaitomą ištrauką apie Sibiro Madoną. Padėkos žodį tarė ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorė R.Širvinskienė, ji dėkojo už suteiktą galimybę mokiniams ir mokytojams geriau pažinti praeitį, tuos skaudžius, daugelį šeimų palietusius tremties metus. Po minėjimo netilo kalbos, apmąstymai.

Mokytoja Danutė Stancevičienė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija