Pamoka kitaip

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokiniai aktyviai įsijungė į “Pamoką kitaip”, kurią vedė žurnalistė Perpetua Dumšienė.

Mokiniai sužinojo apie Šveicarijos Lietuvių bendruomenės veiklą, apie pačios žurnalistės kelionę į Šveicariją, kur ji ieškojo iškilių žmonių paliktų dvasinės kultūros pėdsakų ir kartu pristatė dabartines lietuvių kultūros problemas. Žurnalistės pamokoje dalyvavę mokiniai aktyviai įsijungė į diskusiją apie tai, kaip daugelis Lietuvos inteligentų, tarp jų ir Marija Pečkauskaitė, iki Antrojo pasaulinio karo išsilavinimą įgijo Šveicarijos universitetuose, apie tai kaip reikia pasiruošti rašymui. Mokiniai klausė patarimų, nuo ko reiktų pradėti rašant straipsnį, ko vengti, į ką labiau atkreipti dėmesį. Pamokos pabaigoje Perpetua Dumšienė mokyklai padovanojo knygą “Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje”, kuri sulaukė didelio mokinių susidomėjimo.

Šis susitikimas paliko puikų įspūdį visiems mokiniams ir paskatino labiau pasidomėti lietuvių literatūra.

Neringa Sakalauskaitė, 12 klasė
2012 m. spalio mėn.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija