PARTIZANAMS ATMINTI

Praėjusį savaitgalį Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos jaunieji šauliai vyko į Šilalės rajoną prie Medvėgalio kalno. Ten vyko Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos vado pulkininko Vlado Montvydo-Žemaičio vadavietės (neseniai pastatyta) šventinimas ir atidarymas.

Tik atvykę į Požėrės miestelį, vykdėme įskaitinį žygį nuo Požėrės miestelio sankryžos iki Medvėgalio kalno. Įveikėme 8 kilometrus. Žygio atstumas buvo žymimas į žygio pasus.

Atvykus prie Medvėgalio kalno buvo organizuotos šauliškos estafetės. Vėliau vyko Šv. Mišios ir partizanų vadavietės atidarymas bei šventinimas. Jaunieji šauliai turėjo progą pamatyti, kokiomis sąlygomis gyveno partizanai, kurie kovojo už mūsų laisvę.

Po to vaišinomės šauliška koše. Renginio pabaigą vainikavo apdovanojimai už šauliškas estafetes ir bendra visų dalyvių nuotrauka.

Jaunųjų šaulių būrelio vadovė Gražina Mitkuvienė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija