Pasitinkant krikščionių svarbiausią šventę-Velykas

Norint tinkamai pasitikti visų krikščionių svarbiausią šventę – Velykas, šiandien mūsų mokykloje vyko dvasinio atsinaujinimo diena – rekolekcijos. Jas vedė bažnytinės teisės daktaras, Klaipėdos universiteto dėstytojas bei Salantų klebonas kan. Petras Smilgys. Pasiklausę jo prasmingų pamokymų, kaip tinkamai pasiruošti šv. Velykoms, visi ėjome į bažnyčią. Ten turėjome galimybę susitaikyti su Dievu – atlikti išpažintį bei švęsti Eucharistiją. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Židikų klebonas Egidijus Jurgelevičius. Pamokslu jis drąsino susirinkusius nebijoti artintis prie klausyklos ir atiduoti Viešpačiui savo nuodėmių naštą.

Daugiau nuotraukų https://www.facebook.com/media/set/?set=a.642250662495311.1073741922.210526835667698&type=1



2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija