PAŽINTINĖ ŽUVININKYSTĖS PROGRAMA „Išauginta Europos Sąjungoje“

Birželio pradžioje, atlaisvinus karantino suvaržymus, Židikų M. Pečkauskaitės gimnazijos 5-8 klasių mokiniai, lydimi mokytojų, išvyko į pirmąją Žemės ūkio ministerijos finansuojamo projekto ,,Išauginta ES“ edukacinę išvyką, Žemaičių Naumiestyje įsikūrusį Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centrą. Centro paskirtis – rengti jaunus žuvininkystės sektoriaus darbuotojus, skatinti žvejų ir verslininkų, žvejojančių jūrose ir vidaus vandenyse, bei ūkininkų, perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems surasti naują veiklos sritį – akvakultūrą tvenkiniuose ar recirkuliacinio ciklo žuvų auginimą fermose bei žuvies perdirbimą ir rekreacinę žuvininkystę. Tai vienintelis toks centras Baltijos šalių regione, turintis žuvų veisimo ir auginimo fermas, žuvies perdirbimo cechą.

Pirma susitikimo dalis – teorinė. Šilutės PMC Žuvininkystės sektoriaus vadovas Jonas Dyglys supažindino mokinius su žuvų nauda žmogui bei gamtai, žuvų augintojo profesija, akvakultūros ar žuvivaisos ūkiuose veisiamomis ir auginamomis žuvų rūšimis, jų veisimo technologijomis, naudojama įranga, akvakultūros produktais. Mokiniai pasitikrino turimas žinias apie žuvų sandarą, žuvienos cheminę sudėtį.

Antra dalis – praktinė, vaikai keliavo į gamybinius cechus, kur buvo supažindinti su Žuvininkystės praktinio mokymo centro veikla. Vadovas Jonas Dyglys parodė gamybinio tipo šiltavandenių ir šaltavandenių žuvų auginimo sistemas, kuriose yra auginami europiniai šamai, eršketai, upėtakiai ir peledės, pristatė recirkuliacinių sistemų įrangą, ikrų inkubavimo technologijas, žuvies perdirbimo cechą, kartu su vaikais „žvejojo“ žuvis bei aptarė šioje profesinio mokymo įstaigoje vykdomas pažintines žuvininkystės srities iniciatyvas.

Po naudingų ir turiningų netradicinių pamokų, skanių pietų Žemaičių Naumiesčio kavinėje, kupini įspūdžių mokiniai leidosi į ilgą kelionę atgalios.

Važiuodami namo projekto dalyviai dar stabtelėjo pasigrožėti didinga Švėkšnos bažnyčia ir Genoveitos parku.

Projekto kuratorė Daiva Abrutienė

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija