Pilietiškumas praktiškai

Daugiau foto čia

,,Pilietiškumas praktiškai“- taip pavadintas    Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuotas Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo  projektas, kurį vykdėme kartu su partneriais – bendrija „Lemtis“. Retorinis klausimas – ką mums davė šis projektas? Tai nebuvo kelionė po Europą, kur egzotiška gamta, palmės, jūra, tai buvo prasminga pilietiškumo ir istorijos pamoka, kurią, tikiuosi, išmokome puikiai. Ši pamoka – tai keturiolikos dienų ekspedicija po Permės kraštą tvarkant tremtinių ir politinių kalinių kapavietes. Mokiniams atsivėrė puiki galimybė ne tik pagilinti  istorijos žinias apie gimtojo krašto praeitį, lietuvių tremties vietas, tremtinių gyvenimo sąlygas ir kita, bet ir pakeliauti po Rusijos platybes, susipažinti su kitokia kultūra, sutikti  dar gyvų liudininkų, išgirsti iš jų lūpų šiurpulį krečiančių gyvenimo istorijų, o apsilankymas buvusiame lageryje (dabar muziejuje) „Permė 36“ padėjo dar labiau pajausti to laikmečio dvasią, suvokti kalinių kančias ir vargus, suprasti stalinizmo pasekmes. Visa tai sustiprino jaunimo patriotinius jausmus, ugdė  pilietiškumą, nes niekas negali būti įtikinamiau, kaip pačiam pamatyti ir išgyventi.

Tačiau projektas tuo nesibaigė. Tai, ką nuveikė, pamatė ir išgyveno ekspedicijos metu dalyvavę mokiniai, buvo perteikta ir už rajono ribų  (Kelmės rajone, Šaukėnuose vykusiame  V. Pūtvio – Putvinskio  140 – ųjų metinių minėjime) , o veiklos ataskaita pateikta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre, kur buvo pademonstruota vaizdinė medžiaga. Ekspedicijoje po Permės kraštą dalyvavo 11 žmonių. Tarp jų buvo trys Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokiniai (Martynas Klemenis, Vytautas Kekys, Akvilė Jazbutytė), mokytojas Vytautas Bartkus ir mokyklos darbuotojas Artūras Grikšas bei keturi bendrijos ,,Lemtis“ nariai: Arnoldas Fokas, Robertas Ožalinskas,  Gintautas Alekna , Gražina Žukauskienė. Prie grupės prisidėjo vilnietė moksleivė, tremtinių anūkė Sigutė Bendikaitė ir buvęs tų vietovių tremtinys Genius Baliukevičius.

Praėjusį trečiadienį vyko projekto metu nuveiktų darbų pristatymas, išgyvenimų, prisiminimų bei padėkos už bendrystę popietė mūsų mokykloje. Projekto darbus apibendrino ekspedicijos vadovė Gražina Žukauskienė ir ekspedicijoje dalyvavę mokiniai. Pradėjus demonstruoti Gintauto Aleknos sumontuotą dokumentinį filmą apie ekspedicijos metu nuveiktus darbus, sausakimšoje salėje buvo tylu, tylu. Per palyginti trumpą laikotarpį ši ištverminga, patriotiškai nusiteikusi grupelė nuveikė daug – su dideliu nuoširdumu ir pasiaukojimu buvo sutvarkytos apleistos trejos kapinės, kuriose ilsisi lietuvių tremtinių palaikai. Didžiausia širdies dalelė buvo atiduota Galiašoro kapinėse, kuriose ilsisi apie šimtas lietuvių tremtinių. Išvalius teritoriją, atstačius senus sukrypusius ar nuvirtusius kryžius, per trumpą laiką buvo pagaminti ir pastatyti trys nauji mediniai kryžiai. Įsigijus medienos, per keliolika valandų kapinės buvo apjuostos aukšta 150 metrų ilgio medine tvora, prie naujai pastatytų kryžių uždegtos žvakutės pagerbiant tautiečių atminimą. Panašūs, tik mažesnės apimties darbai atlikti ir kitose dvejose – Galiašoro ir Ust Onolvos – kapinėse. Paminėtina tai, kad Galiašoro kapinėse perdažytas dailininko R. Dichavičiaus pastatytas paminklas ten žuvusiems tėvams ir ištiesintas metalinis kryžius. Darbų sąrašą galėtume tęsti, bet svarbu yra tai, kad jie atlikti nepaisant visų nepatogumų, iš širdies. Projekto pristatymo popietėje dalyvavo Mažeikių rajono  mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, savivaldybės ryšių su visuomene skyriaus vedėja Virginija Steponavičienė bei Mažeikių  tremtinių ir politinių kalinių choras ,,Atmintis“, bičiuliai iš Latvijos Kalnu vidurinės mokyklos. Svečius ir projekto vykdymo grupę pasveikino direktorė Rima Širvinskienė ir padėkojo už pagalbą rengiant paraišką idėjos sumanytojui  Gintautui Aleknai. Daug šiltų, jausmingų padėkos žodžių ekspedicijos vadovei G. Žukauskienei, kuri jau šešiolika kartų atliko garbingą misiją šiapus Uralo ir Sibiro platybėse, išsakė rajono mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, ryšių su visuomene skyriaus vedėja  Virginija Steponavičienė, mokyklos direktorė Rima Širvinskienė bei mokiniai-ekspedicijos dalyviai.  Pasak V. Steponavičienės, tai išties pasiaukojantis darbas, reikalaujantis ne tik ištvermės, bet ir drąsos, nes būdamas laukinės gamtos apsuptyje, nesi garantuotas už savo saugumą. Pilietiškumo pamoką užbaigė bičiulių iš Latvijos Kalnu vidurinės mokyklos jaunimo ansamblis bei  Mažeikių tremtinių ir politinių kalinių choras.  

Popietės metu pademonstruoti ekspedicijos dalyvių darbai įtikinančiai parodė, kad negęsta Lietuvos piliečių, ypač jaunosios kartos, sąmoningumas, meilė savo kraštiečiams, taip laukusiems, bet neišvydusiems Lietuvos laisvės aušros patekėjimo ir pasilikusiems amžino poilsio svetimoje žemėje. Bet turime kuo pasidžiaugti – tautos atmintis vis dar gyva. Manau, įgyvendinant šiuos prasmingus darbus pasekėjų gretos tik augs, o projekto metu parengta informacinė video ir foto medžiaga turės išliekamąją vertę kaip ugdymo, visuomenės informavimo priemonė šalies istorijai turtinti.

Laima Bartkuvienė

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija