Rajoninė dailės olimpiada

2020 metų Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema – Lietuvos raudonoji knyga.

Lietuvos raudonoji knyga – tai ne tik retų ir nykstančių rūšių sąrašai, aprašymai, bet ir teisinis dokumentas, kuriuo remiantis šalyje organizuojama šių rūšių apsauga, sudaromi gamtotvarkos planai joms išsaugoti. Šią knygą sudaro žinių sąvadas apie saugomų rūšių būklę ir apsaugos būdus.

Į Raudonąją Knygą įrašomos rūšys, kurioms gresia išnykimas sumažėjus jų skaitlingumui, pakitus arealui, pablogėjus ekologinėms sąlygoms. Įrašyti, išbraukti arba daryti kokius pakeitimus gali siūlyti mokslinės ir kitos valstybinės bei visuomeninės įstaigos ir organizacijos, atskiri mokslininkai. Pasiūlymus svarsto ir sprendimus priima prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento sudaryta Lietuvos Raudonosios Knygos komisija.

Gamtosauga, skirta saugoti gamtą, kad ir kaip paradoksaliai tai skamba, nuo žmogaus. Kad šis santykis pasikeistų, kad jokia augalų, gyvūnų ar grybų rūšis nebūtų pasmerkta išnykti, reikia leisti gamtai gyventi pagal jos dėsnius ir netaikyti jai savųjų.

Kasmet nukenčia gamta,gyvūnai ir mes patys ,dėl netinkamo požiūrio į gamtą. Ką daryti ,kad to nebūtu? Manau reikia saugoti ir prižiūrėti mišką ,augalus ,gyvūnus, paukščius ir visą kitą kas yra sutverti gamtos.

Rajoninė dailės olimpiada vyko kovo 03 dieną Mažeikių Gabijos gimnazijoje. Olimpiadoje dalyvavo  Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos II gimnazinės klasės mokinės: Nomeda Pačengaitė , Ugnė Gontaitė ir Violeta Liegytė, I gimnazinės klasės mokinės: Modesta Antanavičiūtė, Augustė Kavaliauskaitė.

Olimpiados dalyvės kūrė temines kompocicijas spalvinės raiškos būdu (tapė ant drobės akriliniais dažais) ir grafinės raiškos būdu .

Mokinių kūrybiniai darbai buvo pastebėti ir įvertinti. I gimnazinės klasės mokinė Modesta Antanavičiūtė I gimnazinių klasių tarpe užėmė III vietą. II gimnazinės klasės mokinės  Nomeda Pačengaitė ir Ugnė Gontaitė II gimnazinių klasių tarpe užėmė III -ąsias vietas.

 Sveikiname, didžiuojamės ir linkime kūrybinės sėkmės!

 

 

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija