Rajoninė technologijų olimpiada

Vasario 26 d. Mažeikių Pavasario pagrindinėje mokykloje įvyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Po kūrėjo delnu“ rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo 15 7–12 klasių mokinių.

Olimpiados tikslai: sudaryti mokiniams galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas; skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias; ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą; ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus; pastebėti ir ugdyti gabius technologiniam ugdymui mokinius; padėti aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją; atskleisti mokinių savitą požiūrį į tautinį paveldą, modernumą, šiuolaikiškumą, kūrybiškumą.

Olimpiada organizuojama pagal amžiaus grupes, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Olimpiadoje dalyvavo 8-9 klasių mokinės iš Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos. Technologijų olimpiadai darbus paruošė ir pristatė :8 klasės mokinė Karolina Rozgaitė, 9 klasės mokinės– Erika Baublytė ir Agnė Mumgaudytė.

Rajoninėje technologijų olimpiadoje 7-8 klasių tarpe iš tekstilės krypties I –ąją vietą užėmė Karolina Rozgaitė, 9-10 klasių tarpe iš tekstilės krypties I – ąją vietą užėmė Erika Baublytė, o Agnė Mumgaudytė apdovanota specialiu Aleksandr Novak sukurtu suvenyru, kurį įteikė Pavasario pagrindinės mokyklos direktorius Stanislovas Jakučinskas.

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija