Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Rajoninė technologijų olimpiada

Vasario 26 d. Mažeikių Pavasario pagrindinėje mokykloje įvyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Po kūrėjo delnu“ rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo 15 7–12 klasių mokinių.

Olimpiados tikslai: sudaryti mokiniams galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas; skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias; ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą; ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus; pastebėti ir ugdyti gabius technologiniam ugdymui mokinius; padėti aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją; atskleisti mokinių savitą požiūrį į tautinį paveldą, modernumą, šiuolaikiškumą, kūrybiškumą.

Olimpiada organizuojama pagal amžiaus grupes, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Olimpiadoje dalyvavo 8-9 klasių mokinės iš Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos. Technologijų olimpiadai darbus paruošė ir pristatė :8 klasės mokinė Karolina Rozgaitė, 9 klasės mokinės– Erika Baublytė ir Agnė Mumgaudytė.

Rajoninėje technologijų olimpiadoje 7-8 klasių tarpe iš tekstilės krypties I –ąją vietą užėmė Karolina Rozgaitė, 9-10 klasių tarpe iš tekstilės krypties I – ąją vietą užėmė Erika Baublytė, o Agnė Mumgaudytė apdovanota specialiu Aleksandr Novak sukurtu suvenyru, kurį įteikė Pavasario pagrindinės mokyklos direktorius Stanislovas Jakučinskas.

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija