Respublikinis mokinių gebėjimų konkursas „Lietuvos gamtininkas“

2012 m. spalio-lapkričio m. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniame mokinių gebėjimų konkurse „Lietuvos gamtininkas“, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkursą remia: Lietuvos gamtos fondas, Baltijos aplinkos forumas, Leidykla „Lututė“, UAB „Žalvaris“.

Konkurso tikslas: Sudaryti mokinių bendrųjų ir gamtamokslinių kompetencijų ugdymo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, mokymosi motyvacijos stiprinimo bei domėjimosi gamta tęstinumo sąlygas. Supažindinti mokinius su gamtininko darbo problematika, formuoti kryptingos gamtamokslinės veiklos principus. Burti gamta besidominčius mokinius. Vertinti mokinių gamtamokslines žinias ir gebėjimus platesniame kontekste, gebėjimą jas pritaikyti praktikoje. Kaupti informaciją apie mokinių pasiekimus, supažindinti su ja renginio dalyvius ir jų vadovus.

Mokinius konkursui ruošė biologijos mokytoja Daiva Želvienė. Konkursas vyko dviem etapais. Pirmame etape vyko atrankinės užduotys. Deimantė Stankutė ir Goda Vaitkutė dalyvavo konkurso I etape, Goda pakviesta į II turą. Antrasis konkurso etapas vyks Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras centre: 5–8 klasių dalyviams – gruodžio 5–6 d.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija