Sakralinės muzikos festivalis „ Skriski, giesmele!“

Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, skirtos ypatingam Advento laikotarpio renginiui – vokalinės sakralinės muzikos festivaliui – konkursui „Skriski, giesmele!“ Klebonas A. Jankauskis teigė, kad kiekvieno žmogaus gyvenime nuoširdi malda yra labai svarbi. Artėjant didžiausioms metų šventėms, reikia prašyti ne tik sau dovanų, bet būtina pamąstyti ir apie Dievą. Klebonas skatino pagalvoti, kokią dovaną kiekvienas iš mūsų įteiksime Jėzui. Tai gali būti ir geri kasdieniai mūsų darbai, ir nuoširdžios maldos.

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos ansamblis „Do-Rė-Mi“, vadovaujamas mokytojų R.Šakinskienės ir N. Burbienės, dalyvavo Šaukėnų kultūros centre vokalinės sakralinės muzikos festivalyje – konkurse „Skriski, giesmele!“, kurį pradėjo Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio vidurinės mokyklos direktorius A. Armalis, džiaugdamasis gausiu dalyvių būriu. „Mums visiems didžiulė garbė ir palaima, kad šiame konkurse dalyvauja Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas E. Bartulis ir klebonas A. Jankauskis. Dabar Advento metas, tad skambės tik sakralinės giesmės“, – sakė mokyklos direktorius A. Armalis, paskelbęs konkurso pradžią.

Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas E. Bartulis, kreipdamasis į visus renginio dalyvius ir giedantį jaunimą, sakė, jog šio festivalio giesmės skiriamos Kristaus gimimo iškilmėms. Vyskupas teigė, jog laimingi tie tėvai, kurių vaikai savo giesmėmis šlovina Viešpatį ir visiems palinkėjo Dievo palaimos.

Dalyvius vertino kompetetinga komisija. Tai R. Varnas, Lietuvos nusipelnęs artistas, docentas, choro dirigentas ir pedagogas, R. Kauneckaitė, Šiaulių kultūros centro vokalo „ Ro- ko- ko“ studijos vadovė bei Kelmės rajono savivaldybės švietimo skyriaus specialistė V. Norkutė.

Nuskambėjo 27 sakralinės giesmės, kurias atliko solistai, chorai ir ansambliai. Pasibaigus renginiui, jo dalyviai buvo apdovanojami prizais. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Metrikis prizą įteikė Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos ansambliui „Do – Re – Mi“ bei Kelmės rajono savivaldybės švietimo skyriaus specialistė V. Norkutės prizas atiteko Židikiškiai solistei R. Baublytei ir mokytojai N. Burbienei.

Ansamblių kategorijoje II laipsnio diplomas įteiktas Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos ansambliui „Do – Re – Mi“.

Visi konkurso – festivalio „Skriski, giesmele“ organizatoriai, dalyviai ir svečiai buvo vaišinami gardžia verslininkų J. Ir L. Dajorų duona. Šis Advento laikotarpiu įvykęs renginys – vokalinės sakralinės muzikos festivalis – konkursas „Skriski, giesmele“ kiekvieno dalyvio širdyje paliko išties neišdildomą įspūdį

Nijolė Mažeikaitė | Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos socialinė pedagogė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija