Saugių artėjančių švenčių!

Prieš šventinį laikotarpį suaktyvėja prekyba fejerverkais bei kita pirotechnika. Šventiniai fejerverkai – nėra nekalti žaisliukai ir elgtis su jais reikėtų itin atsargiai.

Fejerverkai pagal pavojingumą taip pat nevienodi.

* F1 kategorijos fejerverkai – patys saugiausi, keliantys labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose arti gyvenamųjų patalpų.

* F2 kategorijos fejerverkus, keliančius mažą pavojų, netriukšmingus, galima naudoti aptvertose teritorijose lauke.

* Vidutiniškai pavojingi F3 kategorijos fejerverkai skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių.

* Pavojingus F4 kategorijos fejerverkus gali naudoti tik pirotechnikai. 

Primename, kad:

* pirmos kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys;

 * antros kategorijos fejerverkus – ne jaunesni kaip 16 metų asmenys;

*  trečios kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys,

* ketvirtos kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti tik pirotechnikai.

Naudojant civilines pirotechnikos priemones, būtina laikytis šių priemonių naudojimo instrukcijų reikalavimų. Sprogdinant petardas, fejerverkus kyla gaisro grėsmė, ypač kai žiežirbos papuola ant lengvai užsiliepsnojančių daiktų: šiukšlių, degios stogo dangos, pakabintų rūbų ar kitų daiktų balkonuose. Patartina nepalikti atvirų langų, užtraukti apsaugines žaliuzes, iš namų ar įmonių kiemų, pastatų balkonų išnešti degias medžiagas: popierių, polietileną, plastmasės gaminius, skysčius, medienos gaminius.

Norint, kad švenčių puošmena fejerverkas nesukeltų nelaimių, reikia laikytis paprastų taisyklių:

* juos pirkti tik iš legaliai, atvirai prekiaujančių ir prireikus galinčių parodyti leidimus pardavėjų;

* išsirinkus fejerverkus, įsitikinti, kad yra naudojimo instrukcija, galiojimo laikas, gamintojo arba tiekėjo pavadinimas bei adresas.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 483 straipsnyje numatyta atsakomybė už Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimus. Priklausomai nuo nusižengimo padarymo aplinkybių, gali būti paskirtas įspėjimas arba bauda nuo 14 iki 30 eurų, pakartotinai padarytas toks nusižengimas užtraukia baudą nuo 30 iki 60 eurų, taip pat gali būti skiriamas civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimas. Tais atvejais, kai minėti administraciniai nusižengimai padaryti viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vienų iki dvejų metų.

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 17 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų; naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose; jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22 val. iki 8 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku. Draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų, jeigu garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs, naudoti ne pagal paskirtį, taip pat draudžiama naudoti ir (ar) platinti minėtas priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti, neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų.

 Nesilaikant civilines pirotechnikos priemonių saugaus naudojimo reikalavimų, kasmet įvyksta skaudūs įvykiai, kurių metu patiriama sunkių sveikatos sutrikimų, pvz. nudega įvairios kūno dalys, iš dalies ar visiškai netenkama regėjimo. Raginame gyventojus būti neabejingais tam, kas vyksta aplinkui. Kiekvieno nors ir mažas įnašas į visų saugumą yra labai svarbus. Netoleruokite šalia jūsų daromų nusikaltimų ir nusižengimų. Apie pastebėtus įtartinus įvykius galite pranešti bendruoju pagalbos telefonu 1122019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija