Sausio 13-osios minėjimas

Pirmadienį mokykloje paminėjome sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną.

Ryto tamsą languose sklaidė įžiebtos atminimo žvakės, o dar neišaušus mokyklos bendruomenę į aktų salę pakvietė istorijos mokytoja Lidija Končiūtė.

Direktorė Rima Širvinskienė visus kvietė tylos minute pagerbti žuvusiuosius, prisiminė, ką prieš 29-erius metus sausio 13-ąją ji darė, kokios nuotaikos vyravo Mažeikiuose, kokios grėsmės kilo. Direktorė taip pat pakvietė visus sugiedoti Lietuvos himną ir pamąstyti, ką mums kiekvienam reiškia laisvė šiandien, ar mūsų kasdieniai darbai byloja, kad esame jos verti.

Fotonuotraukomis prabilusi prezentacija ir gimnazisto Tito Žvirždino perskaitytas tuometinio prezidento Vytauto Landsbergio nutarimas po mirties Vyčio Kryžiaus ordinais apdovanoti žuvusiuosius dėl Lietuvos laisvės, kiekvieną ragino susimąstyti, kokia vertinga jų auka, kokie turime būti dėkingi, kad jie drąsiai stojo ginti savo šalies ir mūsų visų laisvės.

Istorijos mokytoja vieniems dėkodama už rodomą, o kitiems linkėdama pilietinės brandos pakvietė drauge pažiūrėti filmą „Sušaudytas himnas“.

Nors ir mažyčiai, tačiau apie prieš 29 metus vykusius įvykius kalbėjosi ir ikimokyklinukai. Mažiausieji tądien atlapuose segėjo neužmirštuolės žiedus, uždegė žvakeles mirusiems atminti, mokėsi susikaupimo bei rimties.

Jaunieji gimnazijos šauliai, nešini būrio vėliava ir skanduote lūpose, keliavo į Židikų kapinaites. Jie uždegė žvakes ant Lietuvos kariuomenės savanorio Adolfo Aleksandravičiaus ir Židikų šaulės Elenos Ramanauskienės kapų. Gyvos atminties liudijimo simbolį – žvakelę – šauliai uždegė ir prie Nepriklausomybės paminklo bei mokyklos kieme esančio koplytstulpio. Šalia jo sužibo 15 liepsnelių, skirtų Laisvės gynėjams

Mes prisimename, kodėl jau 29 metus esame laisvi!

Informacija ir nuotraukos

L. Arnotaitės, G. Mitkuvienės, ikimokyklinės grupės auklėtojų, J. Paulauskaitės2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija