,,ŠIMTAS ATEITIES ŽENKLŲ LIETUVAI‘‘

Vasario 1 dieną Mažeikių Račkausko gimnazijoje įvyko rajoninė technologijų olimpiada “Šimtas ateities ženklų Lietuvai”.

Olimpiados tikslai: sudaryti mokiniams galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas; skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias; ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą; ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus; pastebėti ir ugdyti gabius technologiniam ugdymui mokinius; padėti aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją; atskleisti mokinių savitą požiūrį į tautinį paveldą, modernumą, šiuolaikiškumą, kūrybiškumą.

Olimpiada organizuojama pagal amžiaus grupes, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Olimpiados darbai buvo kuriami vietoje per tris valandas, proceso metu mokiniai turėjo užpildyti pateiktą technologinę lentelę ir pagal ją pristatyti pagamintus gaminius.

Olimpiadoje dalyvavo 8-II klasių mokiniai iš Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos: 8 klasės mokinys Titas Žvirždinas, II klasės mokiniai Aistė Simėnaitė ir Justinas Smulkys.

Mokiniai pasirodė puikiai, pagamino ir pristatė gaminius, tapo prizininkais. Aistė Simėnaitė užėmė III –vietą, Justinas Smulkys I vietą ir Titas Žvirždinas iš Tekstilės srities užėmė I vietą. Sveikiname dalyvius ir laimėtojus, o Titui linkime sėkmės respublikinėje technologijų olimpiadoje.

 

 

 

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija