Stovyklos atidarymas

Tik pasibaigus mokslo metams, birželio 5 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai, kurie pageidavo, rinkosi į stovyklą. Aktų salėje stovyklos koordinatorė Roberta supažindino vaikus su veiklomis: dailės, muzikos, šokių, sporto, jaunųjų žurnalistų, gamtos ir kitomis, stovyklautojus pasveikino gimnazijos direktorė. Buvo pakelta stovyklos vėliava, o tada mes visi skubėjome pasirinkti patinkančius užsiėmimus.

 Vakare žiūrėjome filmą. Taip nejučia ir prabėgo pirmoji diena.

Jaunoji žurnalistė Gerda​2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija