Su Vasario 16 -ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Minėdami Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją, prieš mokinių Žiemos atostogas, susirinkome pasidžiaugti nuveiktais darbais, mokymosi pasiekimais, pagerbti ir apdovanoti puikiai, labai gerai ir gerai besimokančius, puikiai lankančius mokyklą mokinius. Padėkoti tiems gimnazijos bendruomenės nariams, kurie yra Šviesa: draugiški, paslaugūs, mandagūs, pareigingi ir atsakingi, veikia tyliai, bet aplink save skleidžia šilumą ir nešykštėdami ja dalijasi su aplinkiniais.

Didžiuojamės, kad Marijos Pečkauskaitės idealų vedami „Kylame ir keliame!“ (M.P.) šalia esantį, kad galime didžiuotis gimę Lietuviais!

”Šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos neužgožė…” (Jn 1,5) – nepaliaukime svajoti, siekti užsibrėžtų tikslų, šviesti, spinduliuoti gėrį – tuomet tamsumai tiesiog nebeliks vietos mūsų gyvenime. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, tegu šviesa ir tiesa lydi mūsų žingsnius!

Su Vasario 16 -ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija