Svečiuose Žemaitijos kolegija

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje vyko susitikimas su Žemaitijos kolegijos direktoriumi Jonu Bačinsku, pavaduotoja akademinei veiklai Alma Lengviniene bei Mažeikių skyriaus dekane Marija Labžentiene. Mokiniai maloniai sutiko svečius, pasveikindami literatūrine kompozicija, direktorė Rima Širvinskienė pristatė mokyklą, formalaus ir neformalaus ugdymo programas, projektus ir kitą veiklą. Svečiai bendravo su vyresnių klasių mokinias apie studijų programas veikiančias Rietavo, Telšių ir Mažeikių fakultetuose. Direktorius Jonas Bačinskas mokiniams ne tik suteikė informacijos apie Žemaitijos kolegiją, vykdomas neuniversitetines studijas, kurios suteikia bakalauro mokslinį laipsnį, bet ir apie karjeros galimybes pagal įvairias studijų programas. Svečias, kalbėdamas apie profesijas, mokiniamas nuolat primindavo, kokių gebėjimų reikia turėti pretenduojant į vieną ar kitą specialybę. . Kolegijoje plėtojami mokslo taikomieji tyrimai bei konsultacinė veikla. Tiriami valstybės darbo rinkos poreikiai ir pagal tai formuojami studentų srautai. Kolegija rengia specialistus praktikus, pažymėjo direktorius, gebančius savarankiškai dirbti pagal įgytą kvalifikaciją. Kolegijos Rietavo, Telšių ir Mažeikių fakultetuose studentai gali mokytis pagal akredituotų 18 programų. Labai patrauklios ir studentų mėgiamos yra automobilių techninio apatrnavimo, buhalterijos, želdinių dizaino, dailės ir technologijų pedagogikos, socialinio darbo bei įmonių ir įstaigų administravimo specialybės. Kolegija propaguoja ir įgyvendina mokymosi visą gyvenimą principus, sudaro sąlygas tęstiniam ugdymui, suaugusiųjų mokymuisi pagal asmens poreikius ir pasirinkimą, plėtoja visuomenės ekonominį, teisinį, estetinį, informacinės kultūros švietimą. Svečias pasidžiaugė, kad studentai pagal ERASMUS mainų programą gali tobulinti savo kompetencijas ES šalyse. Daug studentų yra pabuvoję Maltoje, Portugalijoje, Suomijoje, Švedijoje. .

Žemaitijos kolegija yra žinoma visoje Vakarų Lietuvoje kaip mokymo institucija, turinti savo tradicijas, didelę patirtį ruošiant specialistus praktikus. Ji buvo pirmoji agronomijos mokykla, įkurta 1859 m. kunigaikščio Irinėjaus Oginskio. Žemaitijos kolegijos kolektyvas geba dirbti pagal besikeičiančią situaciją ir keliamus reikalavimus. Kolegijos stiprioji pusė yra čia dirbantys žmonės, turintys daug kompetencijos ir entuziazmo, kalbėjo direktorius Jonas Bačinskas. Svečias mokiniams priminė, kaip kiekviena specialybė svarbi darbo rinkoje, kaip svarbu gyvenime ekonominis saugumas, todėl renkantis specialybę, jaunuoliai turi tai daryti atsakingai ir apgalvotai.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija