Tarptautinis piešinių ir vaizdo įrašų konkursas „Kurkime mūsų miestą švaresnį!“

Konkursas – tarptautinis. Konkurse dalyvavo projekto „Žiedinis atliekų tvarkymas“ partnerių bendrojo ugdymo mokyklos, t. y. Mažeikių r. ir Plungės r. savivaldybių, o taip pat Paide savivaldybės (Estija) ir Suių miesto savivaldybės (Ukraina) valstybinės, privačios mokyklos.

Konkurso tikslas – sudominti mokinius aplinkosaugos bei žiedinio atliekų perdirbimo klausimais, būti kūrybiškais, ieškančiais naujų idėjų, kaip galima mažinti atliekų ir įvairių šiukšlių kiekius. Skatinti mokinių originalumą, kūrybiškumą, formuoti praktinius įgūdžius, stiprinti mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą; ugdyti mokinių meilę gamtai ir švariai aplinkai; kelti mokinių motyvaciją įsitraukti į piešimo, meno ar technologijų pamokas atsakingai, skatinti aptarti su bendraklasiais aktualius visuomenei klausimus.

Tarptautiniame piešinių ir vaizdo įrašų konkurse „Kurkime mūsų miestą švaresnį!“ dalyvavo gausus būrys jaunųjų gamtos  ir meno mylėtojų iš Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos. Smagu, kad mūsų mokyklos mokinių kūrybiniai darbai liko pastebėti ir įvertinti. Atminimo dovanos įteiktos piešinių ir vaizdo įrašų autoriams, kurių darbai atrinkti į tarptautinį turą. 5 klasės mokinės Emilija Kocytė ir Milena Antanavičiūtė, 7 klasės mokinės Deimantė Beržinskaitė, Rusnė Statkutė, Ineta Norvaišaitė tapo rajoninio turo nugalėtojomis. Sveikiname mokines , linkime kūrybinės sėkmės, ugdykite meilę gamtai ir švariai aplinkai!2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija