Teorinė praktinė konferencija ,,Koks mokytojas yra geras?“

Senovės žydų patarlė byloja tiesą, kuri ir šiandien svarbi. Joje sakoma ,,Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko pats esi išmokęs, nes jie gimę kitais laikais“.

Mokykla yra ta institucija, kuri labiausiai atvira kaitai, naujovėms, nuolat besimokanti, ieškanti inovatyvių mokymo būdų. Mokytojai nuolat siekia, kad mokymasis taptų įdomus ir šiuolaikiškas visiems čia besimokantiems mokiniams. Mokomės iš knygų, iš praeities išminčių ir netgi vieni iš kitų. Todėl mokyklos bendruomenei ir kilo sumanymas kartu su bičiuliais iš Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio vidurinės mokyklos surengti teorinę –praktinę konferenciją ,,Koks mokytojas yra geras?“. Židikiškiai mokytojai savo kolegoms iš Šaukėnų vedė atviras pamokas, kartu jas aptarė, analizavo, diskutavo kaip sudominti mokinį, kaip turi keistis mokyklos gyvensena, požiūris į mokymą ir mokymąsi. Konferenciją vedė Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorė Rima Širvinskienė. Direktorė siūlė visiems nuolat ieškoti savyje ,,tikrojo Mokytojo“ pašaukimo, būti atviriems kaitai. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio vidurinės mokyklos direktorius Algimantas Armalis daug šiltų žodžių išsakė apie mūsų mokykloje dirbančius mokytojus, dėkojo už bendrystę ir pakvietė spalio mėnesį apsilankyti Šaukėnuose. Negailėjo mokytojams pagyrimų ir šaukėniškė direktoriaus pavaduotoja Albina Sutkienė. Ji ypač buvo sužavėta mūsų mokytojų ir mokinių dialogu pamokose. Kolegos mokytojai išsakė savo nuomonę apie matytas židikiškių mokytojų pamokas, džiaugėsi nuoširdžiu mokytojų ir mokinių bendravimu, mokytojo vaidmeniu pamokoje bei pamokos uždavinių ir metodų derme. Konferenciją užbaigėme ,,pyrago“ ,,Geras mokytojas“ receptu.

Mokyklos direktorė Rima Širvinskienė svečiams viešnagę paįvairino pažintine kelione po mūsų rajoną. Kolegos iš Šaukėnų aplankė Orlen Lietuva, UAB Stepono baldai, šaulių aikštę Pikeliuose, Dautarų dvarą bei Ukrinų kapinėse palaidoto Nepriklausomos Lietuvos karo gydytojo, Lietuvos kariuomenės medicinos tarybos pulkininko-leitenanto, buvusio Sibiro kalinio ir tremtinio Leono Kęsgailos – Kenstavičiaus kapą. Šis tautos Didžiavyris dalį savo gyvenimo buvo paskyręs ir Šaukėnams.

Bendravimas ir bendradarbiavimas teikia ne tik geras emocijas, bet ir skatina dalintis tuo, ką turime geriausio, o dalindamiesi turtėjame ir mes patys.

Laima Bartkuvienė, Direktorės pavaduoja ugdymui

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija