Tikslingas metodo pasirinkimas – sėkmingos pamokos garantas

Užklupus karštiems orams, mokiniams leidę pailsėti Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos ir Ruzgų pagrindinės mokyklos, nuo rudens tapsiančios gimnazijos skyriumi, mokytojai birželio 11 dieną rinkosi į užsiėmimą ,,Tikslingas metodo pasirinkimas – sėkmingos pamokos garantas“. Susitikimo pradžioje į susirinkusius mokytojus kreipėsi gimnazijos direktorė R.Širvinskienė kviesdama susipažinti, išsakyti, ko tikisi iš šio susitikimo, pagalvoti, ką reikia daryti, kad mokiniai pajustų mokymosi džiaugsmą, o mokytojai patirtų sėkmę savo veikloje.

Direktorės pavaduotoja ugdymui L.Bartkuvienė priminė sparčiai besikeičiantį pasaulį, vis kitokius vaikus, todėl pabrėžė, kaip svarbu ieškoti metodų, kad mokiniai geriau išmoktų, kad mokymasis taptų įdomus ir sėkmingas. Šiuolaikiškesnių metodų patarė ieškoti pavaduotoja, nes šiandienos vaikams svarbu, kad jie būtų idėjų suradėjai, sprendimų priėmėjai, kad vis mažiau       pamokoje dominiuotų mokytojas –  kaip žinių ir informacijos šaltinis.   Abiejų mokyklų mokytojai vieningai pritarė, kaip svarbu  ,,uždegti“ vaiką ir sėkmingai mokyti mokytis,  o kartu ir mokytojams  bendradarbiauti  mokantis vieniems iš kitų.

Pasiskirstę grupėmis pagal dėstomus dalykus, mokytojai dalijosi sėkminga patirtmi pamokoje, rinko įdomiausią metodą, kurį galėtų pritaikyti ir savo veikloje. Po pietų pertraukos visi rinkosi aktų salėje, kur susitikimą tęsė nuotaikinga įžanga į tolimesnius darbus – matematikos ir muzikos mokytojo atliekamas repas apie metodus. Po smagiai nuteikusio pasirodymo mokytojai trumpai pristatė pamokoje taikomus metodus ir sutarė pasirinktą metodą išbandyti, o rudenį pasidalinti, kaip sekėsi įgyvendinti.

Renginyje dalyvavusi švietimo skyriaus inspektorė Violenita Juškevičiūtė pasidžiaugė, kad pradžioje vyravusią įtampą, gal net baimę vėliau pakeitė šiltas bendravimas, tarpusavio supratimas, pastebėjo, kad mokytojai moka ne tik mokyti, bet ir patys mokytis bei dalintis gerąja patirtimi.

Susitikimas buvo naudingas kiekvienam dalyviui, nes leido pasitikrinti save, pasidalinti patirtimi, išmokti naujų metodų, artimiau susipažinti su kolegom.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Danutė Stancevičienė

                                                                                   2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija