TOLERANTIŠKA MOKYKLA – SAUGI VISUOMENĖ

2018 M. BALANDŽIO 12 D. KLAIPĖDOS UNIVERSITETE VYKO V- OJI MOKINIŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „TOLERANTIŠKA MOKYKLA –SAUGI VISUOMENĖ“!

KU HUMF Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorijos ir partnerių (Klaipėdos m. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos ir fondo „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“) buvo organizuota penktoji mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“, kuri sukvietė gausų dalyvių būrį. Konferencijoje dalyvavo net 190 mokinių, mokytojų, svečių iš visos Lietuvos.

Dalyvius pasveikino Klaipėdos miesto meras V.Grubliauskas, KU Mokslo ir meno prorektorė doc. dr. R.Vaičekauskaitė. Konferenciją nuotaikingai pradėjo LPF „Dienvidis“ vaikų dienos centro vaikai, daina įrodę: „Ir vaikai turi teises“. Vėliau savo pasirodymu visus nudžiugino LPF „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ programos „Sniego gniūžtė“ savanoriai. Pagrindinį pranešimą „Padaryti iš vaiko žmogų ar pamatyti žmogų vaike: (ne)lengvas pasirinkimas“ skaitė doc. dr. V. Rimkus, KU Socialinio darbo katedros vedėjas. KU Pedagogikos katedros dėstytoja prof.dr. I. Klanienė pristatė visų 5 metų organizuotų konferencijų rezultatų apžvalgą. Profesorė pažymėjo, jos vienas esminių konferencijos organizavimo rezultatų tai, kad kiekvienas metais vis daugiau mokyklų ir kitų ugdymo institucijų bendruomenių įsitraukia į saugios ir tolerantiškos mokyklos kūrimą; kokybiškai keičiasi mokinių pranešimai. 2018 m. konferencijos dalyvius pasveikino pirmosios konferencijos laureatės, kurios ne tik pasidalino savo prisiminimais apie dalyvavimą konferencijoje, bet ir padrąsino konferencijos dalyvius.

Pagrindinis darbas vyko trijose sekcijose, kuriose mokiniai pristatė 33 pranešimus. Jų tematika įvairi: dominavo vaikų ir suaugusiųjų (mokytojų, tėvų) požiūrių į vaiko teises ir pareigas pristatymas, diskutuota apie vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimo iššūkius šeimoje, mokykloje, bendruomenėje. Aptartos įvairių vaikų grupių, tame tarpe ir kurčių vaikų bei turinčių regos sutrikimų teisės ir lygios galimybės mokykloje. Visi pranešimai pagrįsti tyrimais, iliustruoti diagramomis, videofilmais.

Mūsų, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, mokiniai: Titas Žvirždinas (8 kl.mok.) ir Rugilė Stirbavičiūtė ( 5 kl.mok.), skaitė pranešimą „Žinau, ne – vengiu?!.“, kuriame nagrinėjo „Kas ir kaip atstovauja vaiko teises ir primena pareigas šeimoje, mokykloje, visuomenėje?“ Mokiniams pasiruošti padėjo soc. pedagogė Daiva Abrutienė bei psichologė Emilija Muravjovaitė.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija