Tradicinis sakralinės muzikos festivalis ,,MUSICA DIVINA“  Židikuose

Spalio 28 dieną rudens pilkumą praskaidrino jau tryliktąjį kartą sakralinės muzikos mylėtojus sukvietęs sakralinės muzikos festivalis ,,Musica Divina“, kurį organizuoja Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenė.

Renginys prasidėjo šv.Mišiomis, kurias aukojo trys kunigai. Telšių vyskupas A.Jurevičius kalbėjo apie Dievo žmogui suteiktas jusles, per kurias mes pažįstame pasaulį, apie nuolatinį ieškojimą kažko aukštesnio. O juk menas, pasak jo ekselencijos, mus pakelia aukščiau nuo žemiškos tikrovės, teikia džiaugsmą. Džiaugdamasis gražia tradicija Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje organizuoti sakralinės muzikos festivalį, vyskupas kvietė klausant muzikos pamąstyti, pajusti stebuklingą muzikos galią, pažadinančią tauriausius jausmus, pakylėjančią virš žemiškos tikrovės.

Šiemet festivalį vedė mokytojai: Daiva Abrutienė ir Juozas Daukšas. Jų puikiai pasirinktos mintys, šiltas tarpusavio bendravimas skatino žiūrovus susikaupti ir klausytis atlikėjų balsų, kurie užpildė bažnyčios erdvę giesmėmis, šlovinančiomis Dievą ir amžinąsias vertybes.

Pirmieji tradiciškai giesmę atliko Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos dainorėliai – vokalinis ansamblis ,,Akcentas“. Nuostabiu balsu klausytojus pakerėjo, iki ašarų sujaudino mažasis Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos atlikėjas Simonas Šmitas. Savo giesmėmis pradžiugino Židikų kultūros centro atlikėjai, svečiai iš Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos muzikos skyriaus – vokalinis ansamblis ,,Melodija”, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos atlikėjos bei Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos vokalinis ansamblis ,,Akcentukas”. Šventę baigė Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos ansamblio ,,Soliai” atliekama giesmė ,,Bažnytėlėj debesų”.

 Telšių vyskupas A.Jurevičius, džiaugdamasis nuostabia sielos švente, prisiminė biblijos pasakojimą apie talentus ir linkėjo išmintingai naudoti Dievo duotas dovanas, ,,neužkasti, neslėpti” talento, o jį tobulinti taip džiuginant ir save, ir aplinkinius. Festivalyje dalyvavusi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė R. Končiutė-Mačiulienė dėkojo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenei už ugdomas vertybes.

Gimnazijos direktorės pavaduotoja L.Bartkuvienė dėkojo visiems festivalio dalyviams už jaukią šventę, puikiai praleistą laiką, šilumą ir gerumą, pasklidusį bažnyčioje, vadovams už didžiulį darbą, meilę muzikai. Kiekvieną kolektyvą apdovanojo dovanomis, padėkos raštais. Šventės dalyviams sustojus bendrai nuotraukai, festivalio vedėja D.Abrutienė priminė, jog ,,dėkingoje širdyje visada vasara”, pasidžiaugė, kad kildami patys keliame ir kitus.

Kai po koncerto išėjome iš bažnyčios, rudens pilkumą, dulksną buvo pakeitusios skaisčios, auksinės rudens spalvos, o muzikos sušildytas sielas dosniai apibėrė labiau pavasarį primenantys saulės spinduliai.

Mokytoja Danutė Stancevičienė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija