Tradicinis sakralinės muzikos festivalis ,,MUSICA DIVINA“ Židikuose

Spalio 25 dieną sakralinės muzikos mylėtojus ir vėl sukvietė jau tradicija tapęs sakralinės muzikos festivalis ,,Musica Divina“, kurį organizuoja Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenė.

Renginys prasidėjo šv.Mišiomis, operos solisto Sauliaus Vasiliausko atliekamomis giesmėmis. Šv. Mišias aukojo keli kunigai. Telšių kunigų seminarijos  rektorius Saulius Stumbra pasidžiaugė Židikuose gyvuojančia gražia sakralinės muzikos festivalio tradicija, rašytojos Marijos Pečkauskaitės tradicijų puoselėjimu, pabrėžė žmogaus išminties, pasirinkimo svarbą. Baigdamas apeigas, rektorius gausiai susirinkusiam klausytojų būriui linkėjo, kad kiekvieną pakylėtų dieviška muzika, kad muzikos garsai pažadintų gražiausius jausmus.

Šiemet festivalį vedė jaunosios gimnazijos mokytojos: Laura Arnotaitė ir Emilija Muravjovaitė. Jų darnus duetas, tarpusavio supratimas, puikiai pasirinktos mintys skatino žiūrovus susikaupti ir klausytis vaikų balsų, kurie užpildė bažnyčios erdvę giesmėmis, šlovinančiomis Dievą ir amžinąsias vertybes.

Pirmieji tradiciškai giesmę atliko Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mažiausieji dainorėliai – vokalinis ansamblis ,,Akcentukas“. Festivalyje dalyvavo atlikėjai iš Žemaitijos mokyklų: Mažeikių Vytauto Klovos mergaičių ansamblis, Kretingos mokyklos – darželio ,,Žibutė“ jaunučių choras ,,Žibutė“, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos ansamblis ,,Dainorėliai“, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos vokalinis ansamblis ,,Akcentas“, o taip pat svečiai iš kitų šalių: Seinų bendrojo lavinimo mokyklų komplekso duetas iš Lenkijos ir Latvijos Saldaus muzikos mokyklos instrumentinė grupė.

Kai dalyviai baigė pasirodymą, į žiūrovus gražia žemaičių tarme kreipėsi buvęs Židikų Marijos Pečkauskaitės mokyklos auklėtinis, operos solistas Saulius Vasiliauskas, po to jis akomponuojant koncertmeisteriui Linui Paškevičiui dovanojo dar vieną giesmę.

Šventę tradiciškai baigė dalyvių atliekamas festivalio himnas ,,Ačiū Tau, Dieve“. Sakralinės muzikos festivalis palietė jautriausias sielos stygas, kvietė pamiršti kasdienybę ir pakylėjo link Dievo.

Gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė dėkojo visiems festivalio dalyviams už jaukią šventę, puikiai praleistą laiką, šilumą ir gerumą, pasklidusį bažnyčioje, vadovams už didžiulį darbą, meilę muzikai. Kiekvieną kolektyvą apdovanojo dovanomis, padėkos raštais. Direktorė pasidžiaugė, kad festivalis buvo tikra šventė kiekvieno sielai.

                                                                                                           

           

Mokytoja Danutė Stancevičienė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija