Ugdymas karjerai

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla 2012 m. įsitraukė į projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Karjeros paslaugos apima:

• ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.

• karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

• karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Programa mokiniams padės:

• pažinti karjerai svarbias charakterio savybes;

• rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją;

• priimti tinkamus karjeros sprendimus;

• mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas;

• įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką;

• suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt.

Kviečiame kreiptis į karjeros koordinatores: vokiečių kalbos mokytoją Daivą Gontaitę, socialinę pedagogę Nijolę Mažeikaitę e. paštu zidikai.karjeros.projektavimas@gmail.com , tuos kurie rūpinasi savo ateitimi, nori geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą.

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

http://www.betygalosvm.lt/sandelys/uploads/Profesinio-orientavimo-vykdymo-tvarkos-aprašas.pd

 

Ugdymo karjerai modelis

http://www.betygalosvm.lt/sandelys/uploads/Ugdymo-karjerai-modelis.doc

 

Ugdymo karjerai programa

http://www.betygalosvm.lt/sandelys/uploads/Ugdymo-karjerai-programa.pdf

 

INFORMACIJOS PAIEŠKA INTERNETINĖSE SVETAINĖSE

www.studijos.lt

www.kurstudijuoti.lt

www.stojimai.lt

www.lamabpo.lt

www.mokslas.lt

www.aikos.smm.lt

www.nec.lt

www.darborinka.lt

www.kursai.tinklas.lt

www.euroguidance.lt

www.profesijupasaulis.lt

www.karjerosmokykla.europass.lt

www.ldb.lt

www.cvonline.lt

www.cv.lt

www.eurodesk.lt

www.visidarbai.lt

www.darbaslietuvoje.lt

www.noriudarbo.lt

www.dirbu.lt

Mokiniams

Karjeros planavimas, testai

http://www.euroguidance.lt/euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/testai

 

Vaizdinės priemonės, filmukai apie karjeros planavimą

http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/vaizdines-priemones/Filmukai-apie-karjeros-planavima

 

Filmai apie profesijas

http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/vaizdines-priemones/Filmai-apie-profesijas

 

Profesijų nuotraukos

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html

 

Laiko mašina

http://www.vaikai.smm.lt/

 

Tėvams

http://www.manager.lt/blog/articles/view/vadovas-tevams-kaip-padeti-vaikui-renkantis-karjera

 

Vadovas tėveliams, kaip padėti vaikui renkantis profesiją

http://kps.lmitkc.lt/supadmin/kiti/kpsedit/dokum/files/Vadovas%20tevams.pdf2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija