Vietos dvasia – rašytoja ir mokytoja Marija Pečkauskaitė

Rugsėjo 18 d. Židikų Marijos Pečkauskaitės memorialiniame muziejuje ir Židikų koplyčioje vyko Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ renginys, skirtas rašytojai ir mokytojai Marijai Pečkauskaitei paminėti. Renginyje dalyvavo daug svečių iš Mažeikių ir Židikų mokyklos moksleiviai.

Renginio vedėja Židikų seniūnė Stanislava Valatkevičienė dalyviams trumpai papasakojo apie 1915–1930 metais Židikuose gyvenusią ir kūrusią rašytoją Šatrijos Raganą. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje renkamos rašytojos idealo siekiančios mergaitės dalijosi mintimis, kaip jos didžiuojasi būdamos Marijos Pečkauskaitės mergaitėmis. Savo džiaugsmu pasidalijo pirmoji mergaitė Jurgita Baltaduonytė, Laisvė Jankauskaitė ir dabar mokykloje besimokanti Emilija Muravjovaitė.


Taip pat buvo pristatytos rašytojos Marijos Pečkauskaitės premijos laureatės  – miestelio bibliotekininkė Regina Valantytė, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorė Rima Širvinskienė.  Direktorė pridėjo, kad ir Židikų seniūnė buvo Marijos Pečkauskaitės premijos laureatė. Buvo priminta, kad iš Židikų yra kilę: poetas A. Bukontas, rašytojas L. Inis, nepriklausomybės akto signataras K. Inta, režisierė L. Pocevičienė, architektas ir dailininkas P. Šadauskas, profesorius V. Urbutis, fotomenininkas J. Strazdauskas ir daugelis kitų. Skaitymus lydėjo Židikų kultūros rūmų muzikantų grojama muzika.

Po paminėjimo muziejuje renginio dalyviai nuvyko į šv. Onos koplyčią prie rašytojos kapo. Anot seniūnės, svečiai ir vietos gyventojai dar kartą prisiminė, kad juos sieja Židikai ir rašytojos Marijos Pečkauskaitės dvasia.

Mokytoja Jurgita Taučiūtė-Staugienė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija