Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija istoriją rašo jau 150 metų!!!

Akimirkos – tai brangenybės. Jas saugom, gaudom, įamžinam. Dėliojame jas, kuriame albumus, paskui vartome, gėrimės, prisimename, džiaugiamės, grožimės. Kovo 10 dieną pavartyti mokyklos istorijos albumą buvusius mokytojus, mokinius ir draugus pakvietė 150 metų jubiliejų šventusi seniausia Mažeikių rajone Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija.

Šventė prasidėjo iškilminga eisena į Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kur gimnazijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose už gyvus ir mirusius mokyklos mokinius bei mokytojus. Mišias aukojo parapijos klebonas Egidijus Jurgelevičius, buvęs Židikų, dabar Gardamo klebonas Antanas Gylys ir Telšių kunigų seminarijos prefektas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Mišių eigoje buvo įteiktos gimnazijos bendruomenės atnašos – meilės ir mokėjimo dalintis ženklai: mokyklos dvasios tėvui Egidijui Jurgelevičiui – humerolas – pečių veliumas, juodos duonos kepaliukai – buvusiems mokytojams, baltų rožių puokštė – panai Mãrijai, žibintas – esamiems gimnazijos mokytojams, Biblija vaikams – gimnazistams Malūkams, kurie Velyknaktį priims Krikšto sakramentą.

Po Mišių šventė persikėlė į mokyklos salę, o ten gausiai susirinkusieji išvydo meninę programą „Istorinių etiudų aidai“, kurios metu per žodį, šokį ir dainą mokiniai, mokytojai ir tėvai pristatė jau pusantro amžiaus trunkančią mokyklos Židikų žemėje istoriją.

Pasibaigus meniniams pasirodymams ir sugiedojus mokyklos himną direktorė Rima Širvinskienė pasidžiaugė ilga mokyklos istorija, pasidalijo sėkmės pamokomis, išryškino gimnazijos savitumą. Vienas jų – ilgametė tradicija kasmet kovo 8-ąją rinkti Marijos Pečkauskaitės idealo siekiančią mergaitę. Šiais metais šis garbingas titulas iš II gimnazinės klasės mokinės Godos Vaitkutės įteiktas jos bendraklasei Deimantei Stankutei.

Jubiliejiniame renginyje dalyvavo daug garbių svečių: Mažeikių miesto meras Antanas Tenys, Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė Regina Pocienė, seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čyžas, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys, Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violenita Juškevičiūtė, Židikų seniūnė Skirmutė Stasytė, Židikų miestelio bendruomenės nariai, mokinių tėvai, UAB „Versmintė“ direktorius Kazys Čepys, Merkelio Račkausko gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui Laimonas Terasius ir muzikos mokytoja Natalija Dapšienė su mokinėmis, kurios padovanojo susirinkusiesiems muzikinį kūrinį. Taip pat sulaukta svečių iš Latvijos respublikos Saldus rajono Kalnų vidurinės mokyklos, Lenkijos respublikos Seinų Simono Konarskio bendrojo lavinimo mokyklų komplekso, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio, Kretingos rajono Vydmantų ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijų. Užventiškiai židikiškiams dovanų atvežė savo miestelio kultūros centro kapelos „Venta“ pasirodymą.

Svečiai daug ko linkėjo, džiaugėsi ilgamete draugyste, dalijosi prisiminimais.
Apibendrindama šventinį minėjimą gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė akcentavo, kad tik prisiminimai sugeba išsaugoti akimirkos trapumą, tyrumą, jautrumą. Išblėsta tik emocijos, tačiau prisiminimų vertė metams bėgant tik didėja , todėl vylėsi, kad džiugių akimirkų ir prisiminimų nestigs minint ir kitą mokyklos jubiliejų.

Laura ARNOTAITĖ, lietuvių kalbos mokytoja
Deimantės STANKUTĖS (II g. kl.) ir Violetos LIEGYTĖS (6 kl.) nuotraukos

Daugiau nuotraukų iš mokyklos 150 metų minėjimo šventės kviečiame žiūrėti mokyklos Facebook’o paskyroje

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija