Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje – 3D mokomųjų objektų klasė

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje duris atvėrė išmanioji 3D klasė, kurios mokomosios programos skirtos biologijos, fizikos, chemijos ir matematikos mokymui ir mokymuisi. Išmaniosios klasės principas analogiškas 3D kinui, kai specializuotų akinių pagalba yra matomi erdviniai vaizdai su galimybe virtualiai pažinti reiškinius, procesus, pavyzdžiui, regėti širdies darbą, matyti molekulių dalijimosi ir jungimosi procesus, erdvinių kūnų pjūvius.

Šiandienos mokykloje technologijos privalo būti neatsiejama ugdymo proceso dalis, taip atsiranda galimybė ne tik gilinti mokslo žinias, bet ir užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą su mokiniais, tikintis geresnių mokymosi pasiekimų. Už šią  mokomųjų objektų klasę didžiulę padėką reiškiame AB „Orlen Lietuva“. Įmonės vadovų supratingumo ir požiūrio į inovacijas dėka gimnazijoje  mokiniams atsivers didesnės galimybės ir motyvacija mokantis gamtos ir tiksliųjų mokslų.  3D objektai padės  įsisavinti ir suprasti pateikiamą informaciją daug greičiau ir efektyviau.

Klasės atidarymo proga gimnazijos direktorė, dėkodama AB „ORLEN Lietuva“ generaliniam direktoriui Michal Rudnicki, sekretoriato vadovei Jovitai Kačerauskienei ir kitiems įmonės svečiams, džiaugėsi, jog ugdymo procese įdiegti išmanieji objektai ne tik nepaliks nė vieno abejingo, bet ir įtrauks net mažiausiai motyvuotus mokinius.

 Kartu su gimnazijos bendruomene pasidžiaugti 3D mokomųjų objektų klase atvyko Mažeikių r. savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys, savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, gimnazijos kuratorė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violenita Juškevičiūtė, seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja Reda Šiaulienė, Vyskupo asmeninis sekretorius ir Telšių vyskupijos komunikacijos koordinatorius, kunigas Donatas Liutika bei Židikų seniūnė Skirmutė  Stasytė.  

Daug dėkingumo žodžių klasės atidarymo proga išsakė gimnazijos bendruomenės vardu direktorė Rima Širvinskienė, pažymėdama, kad puikų rezultatą pavyko pasiekti suvienijus bendruomenės pastangas, savivaldybės pagalbą ir ,,Orlen Lietuva“ paramą.  Svečiai džiaugėsi tuo, kad šalia mokslo atsiranda verslas, o gimnazistai turės unikalią galimybę įdiegti išmaniąsias technologijas tiksliųjų ir gamtos mokslų  srityje.

 Visus labai sužavėjo pirmoji pamoka. Joje dalyvavo svečiai, gimnazistai, mokytojai ir mokinių tėveliai. Nuostabus jausmas, kai specializuotų akinių pagalba priartėja trimačio objekto vaizdas: atsiveria žmogaus širdies skyriai, patiri cheminės medžiagos skilimo procesus ar netgi animacinių filmų veikėjų buvimą taip arti.

Mokantis matematikos dažnai  sunku įsivaizduoti, kiek kokia figūra užima tūrio, o 3D klasėje viską galima tiesiog pamatyti. Net ir nemylintys matematikos šį dalyką ima matyti bei suprasti visai kitaip. Tai akivaizdi pagalba mūsų vaizduotei, nes iš pažiūros „sausas“ mokslas tampa kur kas įdomesnis- džiaugiasi ir mokytojai.

Ši novatoriška vaizdinė medžiaga mokymąsi darys patrauklesnį, pamokas įdomesnes, ypatingai tai aktualu mokiniams, kuriems sunkiau suvokti erdvinę ir vizualinę informaciją.  Akcinės bendrovės  ,,Orlen Lietuva“ investicija į 3D technologijos įdiegimą gimnazijoje ne tik palengvins   mokymosi procesą, bet ir padės mokiniams pasirenkant tolimesnį profesijos kelią.   

Laima Bartkuvienė,
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija