Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje diskutuota apie skaitymo skatinimą

Kovo 20 d. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos aktų salėje vyko mokslinė teorinė-praktinė konferencija „Skaitymo džiaugsmai ir rūpesčiai“. Į konferenciją pasiklausyti pranešimų ir pasidalinti gerąja patirtimi atvyko ne tik rajono lituanistai, pradinių klasių mokytojai, kurie nėra abejingi aktyvaus skaitytojo ugdymui, bet ir svečiai iš Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos, bibliotekininkai ir net aukštųjų mokyklų dėstytojai.

Konferenciją atidariusi bei sveikinimo žodį tarusi gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė pakvietė svečius per meninį žodį, judesį ir dainą susipažinti su Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos istorija.

Konferencijos organizatorės, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Rūta Simutienė ir Laura Arnotaitė akcentavo, kad Židikų žemė esanti ypatinga, nes kartą čia pabuvojus vis norisi grįžti.

Supažindinusios dalyvius su konferencijos tematikos parinkimo motyvais, tikslais, problemomis ir pakvietusios visus drauge ieškoti naujų, efektyvių būdų kūrybiškai motyvuoti mokinius skaityti, kelti skaitymo prestižą, organizatorės pristatė pirmąjį pranešėją – Lietuvoje žinomą literatūrologą, Vilniaus universiteto docentą, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus valdybos pirmininką, literatūrologinio žurnalo „Rubinaitis“ steigėją bei vyriausiąjį redaktorių Kęstutį Urbą. Mokslininkas susirinkusiems pasakojo apie atstovaujamą organizaciją, vaikų ir paauglių literatūros procesų skatinimą, padovanojo ne vieną vertingą knygą.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto lektorė Vilija Janušauskienė, kuri skaitė pranešimą – „Literatūros archeologija: aktyvaus skaitytojo žadinimas Žemaitijos etninės atminties (at)pažinimo ir individualių potyrių lūkesčiais“ ir Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros vedėja Džiuljeta Maskuliūnienė. Profesorė susirinkusiems kalbėjo apie jaunuosius skaitytojus, Lietuvos pasakojimą, skaitymo malonumą ir kaip tai įmanoma suderinti.

II-oje konferencijos dalyje skaitymo skatinimo strategijomis dalijosi rajono lituanistai, pradinių klasių mokytojai ir bibliotekininkai. Pranešimus skaitė: Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Ona Kelpšienė, Mažeikių Gabijos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Genovaitė Valantienė, Ventos progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Edita Kazlauskienė ir Violeta Valenskienė, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos – metodininkė Rūta Simutienė ir Laura Arnotaitė, tos pačios gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Ramunė Šakinskienė ir Sonata Kazlauskienė bei Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo vyresnioji bibliotekininkė Valda Muravjovienė.

Oficialioji konferencijos dalis baigėsi refleksija. Prieita vieningos išvados, kad skaitymo skatinimas – labai sudėtingas ir ilgas procesas, kuris reikalauja nuoseklaus, kryptingo darbo ir tik veikiant išvien, dalinantis gerąja patirtimi – galima pasiekti geriausių rezultatų.

Konferencijos dalyviai aplankė ir Marijos Pečkauskaitės memorialinį muziejų bei pamerkė puokštę baltų rožių panos Marijos, kaip rašytoją vadindavo židikiškiai, amžinojo poilsio vietoje.

Lietuvių vaikų literatūros tėvas Pranas Mašiotas yra sakęs: „Pripratinti vaikus prie skaitymo, kad jie paskum ir suaugę skaitytų – štai vyriausias mano darbo tikslas“. Akivaizdu, konferencijos dalyviai taip pat sau kelią ne ką mažesnius tikslus. Sėkmės juos įgyvendinant!

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Laura ARNOTAITĖ

 

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija