Židikų moksleivių savanorystė Žemaičių Kalvarijos globos namuose

Spalio 16 dieną Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos savanoriai lankėsi Žemaičių Kalvarijos senelių globos namuose. Šios idėjos iniciatorė, paskatinusi mokinius įsitraukti į prasmingą savanorystės veiklą bei ugdytis pilietiškumą, humaniškumą ir toleranciją- mokyklos direktorė Rima Širvinskienė.

Žemaičių Kalvarijos senelių globos namuose savanorius pasitiko globos namų socialinė darbuotoja Sandra Šiškovienė. Ji supažindino su gyventojais bei paskirstė darbus: vaikinai prisijungė prie jau dirbančių gyventojų ir talkino malkinėje, mergaitės gelbėjo darbuotojoms aptarnaujant sunkiai judančius senelius: padėjo pamaitinti neįgalias močiutes, paduodant joms šaukštą, duonos riekelę.

Kitos savanorės pravedė skaitymo valandėlę. Jos pasiskirstė po kambarius su pasirinktais žurnalais, tekstais ir knygomis. Pasak savanorių, jos nesitikėjo tokio susidomėjimo, nuoširdaus klausymosi ir malonaus bendravimo.

Aplankyti ir fiziškai dar stiprūs senjorai. Su jais ne tik bendrauta, bet ir aptartos naujausios technologijos, kurias jie žino ir puikiai valdo. Gyventojas Juozas savanorėms čia pat pademonstravo savo sukauptą videoteką.

Jaunosios savanorės susidomėjo socialinės darbuotojos profesija. Sandra Šiškovienė mielai sutiko papasakoti apie savo darbą. JI nusivedė moksleives į savo darbo kabinetą, supažindino su darbo specifika, dokumentų tvarkymu. Išsamiai papasakojo, koks yra atsakingas darbas bendraujant su senyvo amžiaus žmonėmis.

Nijolė Mažeikaitė, socialinė pedagogė

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija