Židikuose – šeštasis sakralinės muzikos festivalis „Musica Divina“

Spalio 24 d. Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje jau 6 kartą iš eilės vyko sakralinės muzikos festivalis „MUSICA DIVINA“, kurį organizuoja Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos bendruomenė.

Šeštasis sakralinės muzikos festivalis tradiciškai prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas Egidijus Jurgelevičius. Miestelio dvasios tėvas, džiaugdamasis tęsiamomis tradicijomis, pabrėžė: „Kas meldžiasi giedodamas, tas dvigubai meldžiasi“.

Gausių aplodismentų ir šiltų žodžių nestokota operos grandui Virgilijui Noreikai, kuris šiais metais papuošė festivalį išskirtinio grožio giesmėmis-dainomis. V. Noreikai akomponavo Lietuvoje puikiai pažįstamas muzikas, dirigentas, dalyvaujantis tokiuose muzikiniuose projektuose kaip „Auksinis balsas“, „Chorų karai“ – Vytautas Lukočius. Tenoras V. Noreika atliko puikiai publikai pažįstamus ir pamėgtus kūrinius: A. Bražinsko „Vakaro maldą“ (A. Baltakio žodžiai), G. Caccini „Ave Maria“, „Skudučio baladę“ iš Balio Dvariono operos „Dalia“ ir kt.

Po maestro V. Noreikos pasirodymo bažnyčios skliautus savo šlovinančiomis giesmėmis užpildė festivalio svečiai: Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Pūtvinskio gimnazijos jaunučių choras „Spindulėlis“ ir merginų kvartetas (vad. V. Valantukevičienė), Tauragės r. Žygaičių gimnazijos merginų choras (vad. V. Butkus), Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos dainų studija „Vizija“ (vad. I. Dvaržeckienė), Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos ansamblis „Voveriukai“ (vad. R. Daunys), Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos merginų ansamblis „Incanto“ (vad. N. Dapšienė), Lenkijos Seinų Simono Konarskio bendrojo lavinimo mokyklų komplekso ansamblis (vad. W. Kibisz), Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ jaunučių choras „Žibutė“ (vad. A. Žilys) ir žinoma, Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos atlikėjai – solistas Martynas Klemenis (vad. R. Šakinskienė), vokalinis ansamblis (vad. J. Daukšas), mokytojų Ramunės Šakinskienės ir Juozo Daukšo duetas, kurie atliko David Foster kūrinį „Malda“.

Pasirodžius visiems atlikėjams sveikinimo žodį tarė Židikų seniūnijos atstovė Skirmutė Stasytė, laikinai einanti seniūnės pareigas.

Festivalį apibendrino ir padėkos raštus bei dovanas kolektyvams įteikė Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorė Rima Širvinskienė, kuri džiaugėsi, kad visi, kurie neabejingi sakralinei muzikai, vėl galėjo pakilti virš kasdienybės rūpesčių ir skambant dvasingai muzikai įsiklausyti į savo sielos virpesius.

Festivalis „MUSICA DIVINA“ yra itin svarus ne tik Židikų, bet ir viso rajono kultūrinio gyvenimo rodiklis, todėl, kaip ir dera, jis baigtas viltingu atsisveikinimu – „Iki kitų metų spalio!“.

Laura Arnotaitė, lietuvių kalbos mokytoja2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija